On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

When openning 2 brouser windows in Firefox, if a web site is tracking my brouser use, will they see all of my activity in both brouser windows?

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 36 parje
more options

I have reciently learned that when I am logged into Facebook, They track my brouser use when I explore other sites. I want to know, if I open FireFox in two separate windows, (IE. Face Book in one and other sites in the other window), will Face Book be able to track my usage in the second window?

I have reciently learned that when I am logged into Facebook, They track my brouser use when I explore other sites. I want to know, if I open FireFox in two separate windows, (IE. Face Book in one and other sites in the other window), will Face Book be able to track my usage in the second window?