Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox crashes when opening Yahoo Message Board page.

  • Pa përgjigje
  • 9 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
more options

When going from a Yahoo Finance stock page to the Message Board page Firefox crashes - no message- just crashes and asks to restart . If I do and click the link for The Message Board it will crash again. I have disabled all add on, extensions, etc suggested in the support section.