Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Multi-Account Containers - Missing an elements in the context menu of a link?

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 57 parje
  • Përgjigjja më e re nga TyDraniu

more options

I have installed the Multi-Account Containers add-on. When I right-click on a link on a page, I am missing the Firefox Multi-Account Containers element shown in the Multi-Account Containers KB article (see attached screenshot KBContextMenu.png).

My context menu looks like the attached screenshot MyContextMenu.png.

  1. Has the Multi-Account Containers add-on been updated, and the KB article needs to be revised?
  2. Is there a setting that I need to do to show this context meny element?
I have installed the Multi-Account Containers add-on. When I right-click on a link on a page, I am missing the '''Firefox Multi-Account Containers''' element shown in the [[Multi-Account Containers#_access-more-from-the-right-click-menu|Multi-Account Containers]] KB article (see attached screenshot KBContextMenu.png). My context menu looks like the attached screenshot MyContextMenu.png. # Has the Multi-Account Containers add-on been updated, and the KB article needs to be revised? # Is there a setting that I need to do to show this context meny element?
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

You have to be in a container to see this menu.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You have to be in a container to see this menu.