Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

after downloading version 111.01, I have lost all open tabs and history. How can I recover a couple hundred open tabs?

 • 3 përgjigje
 • 0 e kanë hasur këtë problem
 • 24 parje
 • Përgjigjja më e re nga tekkie1

more options

after downloading version 111.01, I have lost all open tabs and history. How can I recover a couple hundred open tabs?

after downloading version 111.01, I have lost all open tabs and history. How can I recover a couple hundred open tabs?

Zgjidhje e zgjedhur

You can check this article.


About your lost tabs, open tabs are stored in sessionstore.jsonlz4 as part of session data.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file with Firefox closed.

 • make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4

You can look at this tool to inspect a compressed jsonlz4 sessionstore file. This tool works locally, no uploading done.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (3)

more options

My new home position are 4 tabs from 2015!

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can check this article.


About your lost tabs, open tabs are stored in sessionstore.jsonlz4 as part of session data.

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

 • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
 • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
 • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file with Firefox closed.

 • make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4

You can look at this tool to inspect a compressed jsonlz4 sessionstore file. This tool works locally, no uploading done.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

E dobishme?

more options

Maybe I panicked too soon. In history, I found a box to open previously closed window (I only had one window open; so the new version opened another window?) When I clicked that box, another window went open, Windows went crazy as Firefox used over 90% of CPU and over 80% of memory. Of course, nothing seemed to be happening for a few minutes, while windows tagged Firefox as "not responding". I walked away for a few minutes, and when I came back, my tabs were all available.

Thanx for the help you offered. I am not a computer savvy guy, just good with plastics processing technology. So I am not sure that I could have followed what you offered, and am really thankful that it was only a new opened window that confused me.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.