Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

‘why cant I open the application “Firefox” because it may be damaged or incomplete.’

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 11 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

When trying to open the Firefox icon on my computer I was told cant I open the application “Firefox” "because it may be damaged or incomplete." SOMEHOW HAVE NOW GOT AN ICON MARKED FIREFOX 2 AND MANY OF MY IMPORTANT BOOKMARKS HAVE DISAPPEARED/moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox (desktop) section as by "computer" you are running macOS.

When trying to open the Firefox icon on my computer I was told cant I open the application “Firefox” "because it may be damaged or incomplete." SOMEHOW HAVE NOW GOT AN ICON MARKED FIREFOX 2 AND MANY OF MY IMPORTANT BOOKMARKS HAVE DISAPPEARED /moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox (desktop) section as by "computer" you are running macOS.

Ndryshuar nga James

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Can you show us the issue. What version of Firefox? What version of Mac are you running? Try downloading a different version of Firefox from Mozilla, run it and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Did you use Sync?

Ndryshuar nga jonzn4SUSE