Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I can't recover my account

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 19 parje
  • Përgjigjja më e re nga infamousdrew

more options

My email changed from a .com to a .org and I was forced to reinstall windows before I could change it so I can't recover my account, which has passwords I need attached to it.

My email changed from a .com to a .org and I was forced to reinstall windows before I could change it so I can't recover my account, which has passwords I need attached to it.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

This is an alternate account I have with another email.

more options

I lost access to my original .com email because they changed from .com to .org then had to reinstall windows and lost my passwords as both my firefox and email passwords were stored in my firefox password vault. I am not able to use the old email. Hope this clarifies.