Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Print Custom page size

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 15 parje
more options

In Firefox version 84 or below, you provide the "Custom Page Size" option but above 84 version you remove this option. I want to use "Custom Page Size" option for set height and width in print functionality in Firefox version 91.

I have attached image of "Custom Page Size" option that you provided in older version but not in latest version.

Please guide me to use that option or provide solution for that.

Foto të bashkëngjitura ekrani

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.