Ruani, ndani me të tjerët dhe njëkohësoni gjëra

Ruani, ndani me të tjerët dhe njëkohësoni lëndë me pajisje të tjera.

Në Anglisht