Blokowanie treści

Zaktualizuj program Firefox w celu uzyskania najnowszych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń.

Niektóre strony internetowe zawierają skrypty śledzące, które mogą monitorować twoją aktywność w internecie. Blokowanie treści to zbiór ustawień programu Firefox umożliwiających blokowanie wielu elementów śledzących. Dzięki temu przeglądanie stron internetowych jest bardziej prywatne, więc informacje o tobie nie będą monitorowane, przechowywane i udostępniane między witrynami.

W niektórych przypadkach, blokowanie trackerów uniemożliwia ładowanie części stron lub całych stron. Jednak można łatwo wyłączyć blokowanie na stronach, którym ufasz. Możesz również dostosować swoje preferencje blokowania, by blokować mniej lub więcej elementów śledzących.

Blokowanie treści to zbiór ustawień programu Firefox umożliwiających blokowanie elementów wpływających na prywatność i wydajność przeglądania. Począwszy od wersji 63 przeglądarki, blokowanie treści obejmuje blokowanie śledzących ciasteczek pochodzących ze stron trzecich, oraz funkcji zwanej wcześniej Ochroną przed śledzeniem, która blokuje wszystkie wykryte skrypty śledzące.

Jak blokować mniejszą lub większą ilość elementów śledzących

Domyślnie Firefox chroni cię przed śledzeniem w trybie prywatnym przy użyciu podstawowej listy znanych elementów śledzących dostarczonej przez Disconnect. Firefox dopuszcza niektóre elementy śledzące, więc strony internetowe działają poprawnie. Możesz zmienić ustawienia, aby cały czas blokować skrypty śledzące, blokować skrypty z listy ścisłej Disconnect, lub nie blokować żadnych skryptów w ogóle.

Aby dostosować swoje ustawienia:

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu programu Firefox.
 2. Wybierz Blokowanie treści. Zostaniesz przeniesiony do opcjipreferencji blokowania treści w panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
  Fx65ContentBlocking
 3. Wybierz swoje ustawienia blokowania treści:
 • Standardowe: Blokuje jedynie znane elementy śledzące w trybie przeglądania prywatnego. Jest to ustawienie domyślne. Aby w dowolnym momencie przywrócić ustawienia domyślne, wybierz tę opcję.
 • Ścisłe: Blokowanie wszystkich wykrytych skryptów śledzących i ciasteczek z witryn trzecich.
 • Własne: Pozwala wybrać, co chcesz zablokować. Możesz tu również wyłączyć blokowanie treści.

Możesz również ustawić, kiedy wysyłać witrynom nagłówek „Nie śledź mnie”). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.

Ustawienia własne:

Agresywna ochrona przed śledzeniem

 1. Zaznacz Własne.
 2. Używając listy rozwijanej, zmień w oknach prywatnych na zawsze.
  content block custom all windows
 3. Kliknij odnośnik Zmień listę blokowanych.
 4. Zaznacz Ścisła ochrona Disconnect.me.
 5. Kliknij Zachowaj zmiany.
 6. Zaznacz ciasteczka. Domyślnym ustawieniem jest tu śledzące zewnętrznych witryn. Z listy rozwijanej można wybrać ściślejsze blokowanie ciasteczek, na przykład wszystkich zewnętrznych witryn, lub nawet wszystkich.

Całkowite wyłączenie ochrony

Można również usunąć wszystkie zabezpieczenia oferowane przez blokowanie treści, co skutecznie wyłącza tę usługę.

 1. Wybierz Własne.
 2. Usuń zaznaczenie obok elementy śledzące.
 3. Usuń zaznaczenie obok ciasteczka.

Jak wykryć, że blokada treści jest włączona

Gdy Firefox blokuje zawartość strony internetowej, na pasku adresu pojawi się ikona tarczy Address bar shield .

url shield 65

Wybierz ikonę tarczy Address bar shield lub informacji site info icon by otworzyć panel centrum kontroli. Wyświetli się więcej informacji na temat rodzaju treści, które Firefox zablokował, takich jak wykryte skrypty śledzące i ciasteczka śledzące innych witryn.

content blocking panel 65

Zawartość, która jest zablokowana zależy od strony internetowej i ustawień użytkownika. Kliknij strzałkę > po prawej stronie napisów Elementy śledzące lub Ciasteczka, aby zobaczyć, jaka zawartość została zablokowana lub dozwolona na danej stronie.

blocked cookies 65

Zablokowane treści będą oznaczone jako Zablokowane i wyszarzone.

Wyłączanie blokowania treści dla poszczególnych witryn

Ikona tarczy Address bar shield pojawia się na pasku adresu, gdy Firefox aktywnie blokuje zawartość strony. Czasami blokowanie zawartości może uniemożliwić ładowanie stron lub części stron. Jeśli blokowanie treści przeszkadza w przeglądaniu, można je wyłączyć dla poszczególnych stron.

 1. Wybierz ikonę tarczy Address bar shield lub informacji site info icon by otworzyć panel centrum kontroli.
  content blocking panel 65
 2. Kliknij przycisk Wyłącz dla tej witryny w oknie przeglądania normalnego lub przycisk Tymczasowo wyłącz dla tej witryny w oknie prywatnym (opis poniżej), by wyłączyć blokowanie dla tej witryny.
 3. Po wyłączeniu blokowania treści na pasku adresu pojawi się ikona tarczy z przekreśleniem shield icon strikethrough .
 4. Aby wznowić blokowanie treści, rozwiń panel Centrum kontroli poprzez kliknięcie ikony tarczy lub informacji site info icon i wybierz Włącz dla tej witryny.

Blokowanie treści w trybie przeglądania prywatnego

Ponieważ tryb prywatny nie zachowuje informacji o twojej sesji przeglądania, wyłączenie blokowania elementów śledzących działa tylko w czasie bieżącej sesji. Po rozpoczęciu nowej sesji przeglądania prywatnego ustawienia blokowania treści zostaną przywrócone dla wszystkich witryn. Jeśli zablokowałeś treść w witrynie podczas normalnego przeglądania, Firefox będzie nadal wyłączał blokowanie treści dla tej samej witryny, gdy znajduje się w prywatnym oknie.

Listy blokowania w programie Firefox

Możesz zmienić listę używaną do blokowania skryptów śledzących. Domyślnie blokowanie treści korzysta z podstawowej listy ochrony Disconnect.me. Zamiast listy podstawowej możesz korzystać ze ścisłej listy Disconnect.me.

 • Podstawowa lista ochrony blokuje powszechnie znane narzędzia analityczne, skrypty witryn społecznościowych i narzędzia do śledzenia sieci reklamowych. Jednak podstawowa lista ochrony przepuszcza niektóre znane skrypty śledzące, bez których witryny nie działają lub nie chcą się załadować.
 • Ścisła lista ochrony blokuje wszystkie znane skrypty śledzące, w tym skrypty analityczne, skrypty do udostępniania treści społecznościowych i skrypty sieci reklamowych, a także skrypty do śledzenia treści. Ścisła lista może zablokować niektóre filmy wideo, pokazy slajdów i funkcje społecznościowe.

Zmiana listy blokowania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu .
 2. Wybierz Blokowanie treści.
 3. Zaznacz Własne.
 4. Kliknij odnośnik Zmień listę blokowanych.
 5. Wybierz listę blokowania, którą chcesz używać.
  Fx63BlockLists Fx66BlockLists
 6. Naciśnij przycisk Zachowaj zmiany.

Włączanie i wyłączanie blokowania treści

Blokowanie treści obejmuje ustawienia dla skryptów śledzących oraz śledzących ciasteczek. Domyślnie Firefox blokuje elementy śledzące jedynie w oknach prywatnych i w ogóle nie blokuje śledzących ciasteczek pochodzących z witryn trzecich. Możesz zmienić swoje opcjepreferencje, by blokować elementy śledzące przez cały czas, lub nie blokować nic. Możesz również blokować jedynie ciasteczka śledzące lub wszystkie ciasteczka pochodzące z witryn trzecich.

Aby zmienić swoje opcjepreferencje, kliknij przycisk menu programu Firefox fx57menu i wybierz Blokowanie treści. Zostaniesz przeniesiony do opcjipreferencji blokowania treści.

Fx63menuContentBlocking

 • Aby blokować wszystkie elementy śledzące we wszystkich sesjach przeglądania, zmień ustawienie Wszystkie wykryte elementy śledzące z w oknach prywatnych na zawsze.
 • Aby wyłączyć blokowanie treści dla wykrytych elementów śledzących, wyłącz zaznaczenie przy Wszystkie wykryte elementy śledzące.
 • Zaznacz Blokowanie wszystkich ciasteczek zewnętrznych witryn, by zablokować ciasteczka śledzące z innych witryn. Aby zablokować wszystkie ciasteczka z zewnętrznych witryn, zmień ustawienie z Elementy śledzące (zalecane) na Wszystkie ciasteczka zewnętrznych witryn (może powodować problemy). Więcej informacji znajdziesz na stronie Wyłączanie ciasteczek pochodzących z innych witryn.

Uwaga: Możesz również ustawić, by Firefox zawsze wysyłał witrynom nagłówek Nie śledź mnie. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.

Jak wykryć, że blokada treści jest włączona

Gdy Firefox blokuje zawartość strony internetowej, na pasku adresu pojawi się ikona tarczy FirefoxShieldIcon .

Fx63ContentBlockingURL

Wybierz ikonę tarczy FirefoxShieldIcon lub ikonę informacji Site Info button , by rozwinąć panel centrum kontroli. Wyświetli się więcej informacji na temat rodzaju treści, które Firefox zablokował, takich jak wykryte skrypty śledzące i ciasteczka śledzące innych witryn. (Centrum kontroli jest również miejscem, gdzie można zarządzać ustawieniami uprawnień dla tej strony.)

Fx63ContentBlocking-details

Jeśli na stronie nie ma skryptów śledzących ani ciasteczek śledzących innych witryn, centrum kontroli wyświetli komunikat "Na tej stronie nie wykryto treści do zablokowania.".

no blockable content 63

Wyłączanie blokowania treści dla poszczególnych witryn

Czasami funkcja blokowania treści może uniemożliwiać ładowanie stron lub części stron. Jeśli Blokowanie treści przeszkadza w przeglądaniu, możesz wyłączyć tę funkcję dla odwiedzanej witryny. Ikona tarczy pojawia się na pasku adresu, gdy Firefox aktywnie blokuje treści na stronie.

Fx63ContentBlockingURL
 1. Wybierz ikonę tarczy FirefoxShieldIcon lub ikonę informacji Site Info button , by rozwinąć panel centrum kontroli.
  Fx63ContentBlocking-DisableBlocking
 2. Kliknij przycisk Wyłącz dla tej witryny w oknie przeglądania normalnego lub przycisk Tymczasowo wyłącz dla tej witryny w oknie prywatnym, by wyłączyć blokowanie dla tej witryny.
 3. Po wyłączeniu blokowania treści na pasku adresu pojawi się ikona tarczy z przekreśleniem.
  blocking disabled 63
 4. Aby wznowić blokowanie treści, rozwiń panel Centrum kontroli i wybierz Włącz dla tej witryny.

Blokowanie treści w trybie przeglądania prywatnego

Ponieważ tryb prywatny nie zachowuje informacji o twojej sesji przeglądania, wyłączenie blokowania elementów śledzących działa tylko w czasie bieżącej sesji. Po rozpoczęciu nowej sesji przeglądania prywatnego ustawienia blokowania treści zostaną przywrócone dla wszystkich witryn. Jeśli zablokowałeś treść w witrynie podczas normalnego przeglądania, Firefox będzie nadal wyłączał blokowanie treści dla tej samej witryny, gdy znajduje się w prywatnym oknie.

Włączanie i wyłączenie blokowania treści w oknach prywatnych

Blokowanie treści jest domyślnie włączone w oknach prywatnych.

Fx63PrivateBrowsingHomePage-ContentBlockingON

Kliknij przełącznik obok nagłówka Blokowanie treści na stronie domowej przeglądania prywatnego aby je wyłączyć lub włączyć. Jeśli nie widzisz przełącznika blokowania treści, oznacza to, że ustawiłeś Firefox tak, aby zawsze blokował wszystkie wykryte trackery dla wszystkich sesji przeglądania (powyżej).

Listy blokowania w programie Firefox

Możesz zmienić listę używaną do blokowania skryptów śledzących. Domyślnie blokowanie treści korzysta z podstawowej listy ochrony Disconnect.me. Zamiast listy podstawowej możesz korzystać ze ścisłej listy Disconnect.me.

 • Podstawowa lista ochrony blokuje powszechnie znane narzędzia analityczne, skrypty witryn społecznościowych i narzędzia do śledzenia sieci reklamowych. Jednak podstawowa lista ochrony przepuszcza niektóre znane skrypty śledzące, bez których witryny nie działają lub nie chcą się załadować.
 • Ścisła lista ochrony blokuje wszystkie znane skrypty śledzące, w tym skrypty analityczne, skrypty do udostępniania treści społecznościowych i skrypty sieci reklamowych, a także skrypty do śledzenia treści. Ścisła lista może zablokować niektóre filmy wideo, pokazy slajdów i funkcje społecznościowe.

Zmiana listy blokowania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu programu Firefox i wybierz Blokowanie treści.
 2. Kliknij odnośnik Zmień listę blokowanych.
 3. Wybierz listę blokowania, którą chcesz używać.
 4. Naciśnij przycisk Zachowaj zmiany.
Fx63BlockLists
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support