Blokowanie treści

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Informacja: Ta strona odnosi się do wersji 67 i nowszych programu Firefox. Zapoznaj się z tym artykułem, jeżeli szukasz informacji dla wcześniejszych wersji przeglądarki.
Blokowanie treści zostało przeprojektowane w wersji 70 przeglądarki Firefox i teraz nazywa się Wzmocniona ochrona przed śledzeniem. Jest to opisane na stronie Wzmocniona ochrona przed śledzeniem w przeglądarce Firefox.
Zaktualizuj program Firefox w celu uzyskania najnowszych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń.

Ten artykuł odnosi się do starszych wersji przeglądarki Firefox.

Blokowanie treści to zbiór funkcji prywatności przeglądarki Firefox, które chronią użytkownika przed zagrożeniami i uciążliwościami internetu. Domyślnie zawiera zabezpieczenia przed skryptami, które zbierają dane z wielu stron internetowych i przed skryptami kopiącymi kryptowaluty. Firefox oferuje również ochronę przed szkodliwymi skryptami, takimi jak złośliwe oprogramowanie, które wyczerpuje baterie. Te mechanizmy ochrony prywatności są przeważnie niewidoczne, ale będziesz wiedzieć, że działają, gdy zobaczysz ikonę tarczy po lewej stronie w pasku adresu.

W niektórych przypadkach blokowanie szkodliwych treści sprawia, że strony ładują się szybciej, czasem jednak może mieć negatywny wpływ na działanie witryny. Jednak łatwo można wyłączyć blokowanie na stronach, którym ufasz. Możesz również dostosować swoje preferencje blokowania, by blokować mniej lub więcej elementów śledzących.

Blokowanie treści to zbiór funkcji prywatności przeglądarki Firefox, które chronią użytkownika przed zagrożeniami i uciążliwościami internetu. Obejmuje to ochronę przed skryptami śledzącymi, które zbierają dane o przeglądaniu na wielu stronach internetowych. Od wersji 67 programu Firefox można również blokować szkodliwe skrypty, w tym skrypty generujące kryptowaluty i skrypty śledzące użytkownika poprzez zbieranie informacji o konfiguracji. Te mechanizmy ochrony prywatności są przeważnie niewidoczne, ale będziesz wiedzieć, że działają, gdy zobaczysz ikonę tarczy po lewej stronie paska adresu.

W niektórych przypadkach blokowanie szkodliwych treści sprawia, że strony ładują się szybciej, czasem jednak może mieć negatywny wpływ na działanie witryny. Jednak łatwo można wyłączyć blokowanie na stronach, którym ufasz. Możesz również dostosować swoje preferencje blokowania, by blokować mniej lub więcej elementów śledzących.

Zwróć uwagę, że ten film przedstawia starszą wersję programu Firefox. Pokazane ekrany mogły ulec zmianie.

Ochrona prywatności w ramach blokowania treści

 • Elementy śledzące: Śledzenie odnosi się zazwyczaj do treści, plików cookie lub skryptów, które mogą zbierać dane podczas przeglądania wielu stron. Firefox domyślnie blokuje elementy śledzące w prywatnych oknach. Wybierz przycisk radiowy Ścisłe lub Własne, aby blokować znane skrypty śledzące we wszystkich oknach.
 • Ciasteczka śledzące zewnętrznych witryn: Ciasteczka zewnętrznych witryn to ciasteczka ustawiane przez inną stronę internetową niż ta, na której aktualnie jesteś. Reklamodawcy najczęściej używają tych ciasteczek do śledzenia użytkowników na wielu stronach internetowych i dobierania im reklam. Od wersji 69 przeglądarki Firefox, ciasteczka śledzące zewnętrznych witryn są domyślnie blokowane u wszystkich użytkowników.
 • Elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji: Skrypty te zbierają informacje o konfiguracji przeglądarki i urządzenia, takie jak system operacyjny, rozdzielczość ekranu i inne ustawienia. Dzięki kompilacji tych danych, skrypty tworzą unikalny profil użytkownika, który może być używany do śledzenia użytkownika w sieci. Pobieranie odcisków palców narusza politykę Firefox w zakresie przeciwdziałania śledzeniu. Wybierz przycisk radiowy Ścisłe lub Własne, aby zablokować te skrypty.
 • Elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut: Skrypty kopiące kryptowaluty używają procesora (CPU) do niewidocznego wydobywania waluty kryptograficznej. Skrypty te spowalniają pracę komputera i wyczerpują baterie. Skrypty te są blokowane domyślnie w Firefoksie 69.

Jak blokować mniejszą lub większą ilość elementów śledzących

Domyślnie Firefox chroni cię przed śledzeniem w trybie prywatnym przy użyciu listy znanych elementów śledzących dostarczonej przez Disconnect. Firefox dopuszcza niektóre elementy śledzące, aby strony internetowe działały poprawnie. Możesz zmienić ustawienia, aby cały czas blokować skrypty śledzące, blokować skrypty z listy Disconnect drugiego poziomu, lub nie blokować żadnych skryptów w ogóle.

Aby dostosować swoje ustawienia:

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu programu Firefox.
 2. Wybierz Blokowanie treści.
  Zostaniesz przeniesiony do sekcji Blokowanie treści w panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
  Fx69ContentBlocking-Standard
 3. Wybierz swoje ustawienia blokowania treści:
 • Standardowe: Blokuje znane elementy śledzące w trybie przeglądania prywatnego, ciasteczka śledzące zewnętrznych witryn oraz skrypty kopiące kryptowaluty. Jest to ustawienie domyślne. Aby w dowolnym momencie przywrócić ustawienia domyślne, wybierz tę opcję.
 • Ścisłe: Blokowanie skryptów śledzących we wszystkich oknach, śledzących ciasteczek z witryn trzecich, skryptów kopiących waluty oraz skryptów zbierających dane o konfiguracji.
 • Własne: Pozwala wybrać, co chcesz zablokować. Możesz tu również wyłączyć blokowanie treści.

Możesz również ustawić program Firefox tak, aby zawsze wysyłał stronom internetowym polecenie „Nie śledź mnie”). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.

Ustawienia własne

Agresywna ochrony przed śledzeniem

 1. Zaznacz Własne.
 2. Używając listy rozwijanej, zmień w oknach prywatnych na zawsze.
  Tracking Protection
 3. Kliknij odnośnik Zmień listę blokowanych.
  Otworzy się okno dialogowe Lista blokowanych elementów.
 4. Zaznacz Lista blokowanych elementów 2. poziomu. Blokuje wszystkie wykryte elementy śledzące. Część stron lub ich treść mogą się niepoprawnie wczytywać.
 5. Kliknij Zachowaj zmiany.
 6. Zaznacz ciasteczka, jeżeli jest odznaczone.
  Domyślnym ustawieniem jest tu śledzące zewnętrznych witryn. Z listy rozwijanej można wybrać ściślejsze blokowanie ciasteczek, na przykład wszystkich zewnętrznych witryn, lub nawet wszystkich.
 7. Zaznacz elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut.
 8. Zaznacz śledzenie przez zbieranie informacji o konfiguracji.
 9. Kliknij przycisk Odśwież wszystkie karty, aby zastosować zmianę ustawień we wszystkich otwartych kartach.

Całkowite wyłączenie ochrony

Można również usunąć wszystkie zabezpieczenia oferowane przez blokowanie treści, co skutecznie wyłącza tę usługę.

 1. Zaznacz Własne.
 2. Usuń zaznaczenie obok elementy śledzące.
 3. Usuń zaznaczenie obok ciasteczka.
 4. Usuń zaznaczenie obok elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut.
 5. Usuń zaznaczenie obok śledzenie przez zbieranie informacji o konfiguracji.
 6. Kliknij przycisk Odśwież wszystkie karty, aby zastosować zmianę ustawień we wszystkich otwartych kartach.

Jak wykryć, że blokada treści jest włączona

Gdy Firefox blokuje zawartość strony internetowej, na pasku adresu pojawi się ikona tarczy Address bar shield.

url shield 65

Wybierz ikonę tarczy Address bar shield lub informacji site info icon by otworzyć panel centrum kontroli. W sekcji Blokowanie treści wyświetli się więcej informacji na temat rodzaju treści, które Firefox zablokował, takich jak wykryte skrypty śledzące i ciasteczka śledzące innych witryn.

content blocking panel 65

Zawartość, która jest zablokowana zależy od strony internetowej i ustawień użytkownika. Kliknij strzałkę ">" po prawej stronie napisów Elementy śledzące lub Ciasteczka, aby zobaczyć, jaka zawartość została zablokowana lub dozwolona na danej stronie.

blocked cookies 65

Zablokowane treści będą oznaczone jako Zablokowane i wyszarzone.

Wyłączanie blokowania treści dla poszczególnych witryn

Czasami blokowanie treści może uniemożliwić ładowanie stron lub części stron. Jeśli blokowanie treści przeszkadza w przeglądaniu, można je wyłączyć dla poszczególnych stron. Ikona tarczy Address bar shield pojawia się na pasku adresu, gdy Firefox aktywnie blokuje zawartość strony.

 1. Wybierz ikonę tarczy Address bar shield lub informacji site info icon by otworzyć panel centrum kontroli.
  content blocking panel 65
 2. Kliknij przycisk Wyłącz dla tej witryny w oknie przeglądania normalnego, by wyłączyć blokowanie dla tej witryny.
  Jeżeli jesteś w oknie prywatnym, kliknij przycisk Tymczasowo wyłącz dla tej witryny (opis poniżej)
  Po wyłączeniu blokowania treści na pasku adresu pojawi się ikona tarczy z przekreśleniem shield icon strikethrough. Aby wznowić blokowanie treści, rozwiń panel Centrum kontroli poprzez kliknięcie ikony tarczy lub informacji site info icon i wybierz Włącz dla tej witryny.

Blokowanie treści w trybie przeglądania prywatnego

Ponieważ tryb prywatny nie zachowuje informacji o twojej sesji przeglądania, wyłączenie blokowania elementów śledzących działa tylko w czasie bieżącej sesji. Po rozpoczęciu nowej sesji przeglądania prywatnego ustawienia blokowania treści zostaną przywrócone dla wszystkich witryn. Jeśli zablokowałeś treść w witrynie podczas normalnego przeglądania, Firefox będzie nadal wyłączał blokowanie treści dla tej samej witryny, gdy znajduje się w prywatnym oknie.

Listy blokowania w programie Firefox

Domyślnie Firefox wykorzystuje do blokowania treści listę ochrony pierwszego poziomu Disconnect.me. Dla ściślejszej ochrony możesz skorzystać z listy ochrony drugiego poziomu Disconnect.me.

 • Lista ochrony pierwszego poziomu blokuje powszechnie znane narzędzia analityczne, skrypty witryn społecznościowych i narzędzia do śledzenia sieci reklamowych. Jednak podstawowa lista ochrony przepuszcza niektóre znane skrypty śledzące, bez których witryny nie działają lub nie chcą się załadować.
 • Lista ochrony drugiego poziomu blokuje wszystkie znane skrypty śledzące, w tym skrypty analityczne, skrypty do udostępniania treści społecznościowych i skrypty sieci reklamowych, a także skrypty do śledzenia treści. Ścisła lista może zablokować niektóre filmy wideo, pokazy slajdów i funkcje społecznościowe.

Zmiana listy blokowania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu.
 2. Wybierz Blokowanie treści.
  Zostaniesz przeniesiony do sekcji Blokowanie treści w panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Wybierz przycisk Własne.
 4. Kliknij odnośnik Zmień listę blokowanych.
 5. Wybierz listę blokowania, którą chcesz używać.
  Change Block Lists
 6. Naciśnij przycisk Zachowaj zmiany.

Ochrona prywatności w ramach blokowania treści

 • Elementy śledzące: Śledzenie odnosi się zazwyczaj do treści, plików cookie lub skryptów, które mogą zbierać dane podczas przeglądania wielu stron. Firefox domyślnie blokuje elementy śledzące w prywatnych oknach. Wybierz przycisk radiowy Ścisłe lub Własne, aby blokować znane skrypty śledzące we wszystkich oknach.
 • Ciasteczka śledzące zewnętrznych witryn: Ciasteczka zewnętrznych witryn to ciasteczka ustawiane przez inną stronę internetową niż ta, na której aktualnie jesteś. Reklamodawcy najczęściej używają tych ciasteczek do śledzenia użytkowników na wielu stronach internetowych i dobierania im reklam. Firefox wkrótce zablokuje domyślnie ciasteczka śledzące zewnętrznych witryn. Stopniowo wprowadzamy te zabezpieczenia dla wszystkich użytkowników.
 • Elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut: Skrypty kopiące kryptowaluty używają procesora (CPU) do niewidocznego wydobywania waluty kryptograficznej. Skrypty te spowalniają pracę komputera i wyczerpują baterie. Blokuj te skrypty za pomocą przycisku radiowego Ścisłe.
 • Elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji: Skrypty te zbierają informacje o konfiguracji przeglądarki i urządzenia, takie jak system operacyjny, rozdzielczość ekranu i inne ustawienia. Dzięki kompilacji tych danych, skrypty tworzą unikalny profil użytkownika, który może być używany do śledzenia użytkownika w sieci. Pobieranie odcisków palców narusza politykę Firefox w zakresie przeciwdziałania śledzeniu. Blokuj te skrypty za pomocą przycisku radiowego Ścisłe.

Jak blokować mniejszą lub większą ilość elementów śledzących

Domyślnie Firefox chroni cię przed śledzeniem w trybie prywatnym przy użyciu listy znanych elementów śledzących dostarczonej przez Disconnect. Firefox dopuszcza niektóre elementy śledzące, aby strony internetowe działały poprawnie. Możesz zmienić ustawienia, aby cały czas blokować skrypty śledzące, blokować skrypty z listy Disconnect drugiego poziomu, lub nie blokować żadnych skryptów w ogóle.

Aby dostosować swoje ustawienia:

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu programu Firefox.
 2. Wybierz Blokowanie treści.
  Zostaniesz przeniesiony do sekcji Blokowanie treści w panelu Prywatność i bezpieczeństwo. Jeśli twój Firefox wygląda inaczej, to dlatego, że stopniowo wprowadzamy zabezpieczenia przed ciasteczkami śledzącymi zewnętrznych witryn dla wszystkich użytkowników.
  Content Blocking
 3. Wybierz swoje ustawienia blokowania treści:
 • Standardowe: Blokuje znane elementy śledzące w trybie przeglądania prywatnego oraz ciasteczka śledzące zewnętrznych witryn. Jest to ustawienie domyślne. Aby w dowolnym momencie przywrócić ustawienia domyślne, wybierz tę opcję.
 • Ścisłe: Blokowanie skryptów śledzących we wszystkich oknach oraz śledzących ciasteczek z witryn trzecich.
 • Własne: Pozwala wybrać, co chcesz zablokować. Możesz tu również wyłączyć blokowanie treści.

Możesz również ustawić program Firefox tak, aby zawsze wysyłał stronom internetowym polecenie „Nie śledź mnie”). Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.

Ustawienia agresywnej ochrony przed śledzeniem

 1. Zaznacz Własne.
 2. Używając listy rozwijanej, zmień w oknach prywatnych na zawsze.
  Tracking Protection
 3. Kliknij odnośnik Zmień listę blokowanych.
  Otworzy się okno dialogowe Lista blokowanych elementów.
 4. Zaznacz Lista blokowanych elementów 2. poziomu. Blokuje wszystkie wykryte elementy śledzące. Część stron lub ich treść mogą się niepoprawnie wczytywać.
 5. Kliknij Zachowaj zmiany.
 6. Zaznacz ciasteczka, jeżeli jest odznaczone.
  Domyślnym ustawieniem jest tu śledzące zewnętrznych witryn. Z listy rozwijanej można wybrać ściślejsze blokowanie ciasteczek, na przykład wszystkich zewnętrznych witryn, lub nawet wszystkich.
 7. Zaznacz elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut.
 8. Zaznacz śledzenie przez zbieranie informacji o konfiguracji.
 9. Kliknij przycisk Odśwież wszystkie karty, aby zastosować zmianę ustawień we wszystkich otwartych kartach.

Całkowite wyłączenie ochrony

Można również usunąć wszystkie zabezpieczenia oferowane przez blokowanie treści, co skutecznie wyłącza tę usługę.

 1. Zaznacz Własne.
 2. Usuń zaznaczenie obok elementy śledzące.
 3. Usuń zaznaczenie obok ciasteczka.
 4. Usuń zaznaczenie obok elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut.
 5. Usuń zaznaczenie obok śledzenie przez zbieranie informacji o konfiguracji.
 6. Kliknij przycisk Odśwież wszystkie karty, aby zastosować zmianę ustawień we wszystkich otwartych kartach.

Jak wykryć, że blokada treści jest włączona

Gdy Firefox blokuje zawartość strony internetowej, na pasku adresu pojawi się ikona tarczy Address bar shield.

url shield 65

Wybierz ikonę tarczy Address bar shield lub informacji site info icon by otworzyć panel centrum kontroli. W sekcji Blokowanie treści wyświetli się więcej informacji na temat rodzaju treści, które Firefox zablokował, takich jak wykryte skrypty śledzące i ciasteczka śledzące innych witryn.

content blocking panel 65

Zawartość, która jest zablokowana zależy od strony internetowej i ustawień użytkownika. Kliknij strzałkę ">" po prawej stronie napisów Elementy śledzące lub Ciasteczka, aby zobaczyć, jaka zawartość została zablokowana lub dozwolona na danej stronie.

blocked cookies 65

Zablokowane treści będą oznaczone jako Zablokowane i wyszarzone.

Wyłączanie blokowania treści dla poszczególnych witryn

Czasami blokowanie treści może uniemożliwić ładowanie stron lub części stron. Jeśli blokowanie treści przeszkadza w przeglądaniu, można je wyłączyć dla poszczególnych stron. Ikona tarczy Address bar shield pojawia się na pasku adresu, gdy Firefox aktywnie blokuje zawartość strony.

 1. Wybierz ikonę tarczy Address bar shield lub informacji site info icon by otworzyć panel centrum kontroli.
  content blocking panel 65
 2. Kliknij przycisk Wyłącz dla tej witryny w oknie przeglądania normalnego, by wyłączyć blokowanie dla tej witryny.
  Jeżeli jesteś w oknie prywatnym, kliknij przycisk Tymczasowo wyłącz dla tej witryny (opis poniżej)
  Po wyłączeniu blokowania treści na pasku adresu pojawi się ikona tarczy z przekreśleniem shield icon strikethrough. Aby wznowić blokowanie treści, rozwiń panel Centrum kontroli poprzez kliknięcie ikony tarczy lub informacji site info icon i wybierz Włącz dla tej witryny.

Blokowanie treści w trybie przeglądania prywatnego

Ponieważ tryb prywatny nie zachowuje informacji o twojej sesji przeglądania, wyłączenie blokowania elementów śledzących działa tylko w czasie bieżącej sesji. Po rozpoczęciu nowej sesji przeglądania prywatnego ustawienia blokowania treści zostaną przywrócone dla wszystkich witryn. Jeśli zablokowałeś treść w witrynie podczas normalnego przeglądania, Firefox będzie nadal wyłączał blokowanie treści dla tej samej witryny, gdy znajduje się w prywatnym oknie.

Listy blokowania w programie Firefox

Domyślnie Firefox wykorzystuje do blokowania treści listę ochrony pierwszego poziomu Disconnect.me. Dla ściślejszej ochrony możesz skorzystać z listy ochrony drugiego poziomu Disconnect.me.

 • Lista ochrony pierwszego poziomu blokuje powszechnie znane narzędzia analityczne, skrypty witryn społecznościowych i narzędzia do śledzenia sieci reklamowych. Jednak podstawowa lista ochrony przepuszcza niektóre znane skrypty śledzące, bez których witryny nie działają lub nie chcą się załadować.
 • Lista ochrony drugiego poziomu blokuje wszystkie znane skrypty śledzące, w tym skrypty analityczne, skrypty do udostępniania treści społecznościowych i skrypty sieci reklamowych, a także skrypty do śledzenia treści. Ścisła lista może zablokować niektóre filmy wideo, pokazy slajdów i funkcje społecznościowe.

Zmiana listy blokowania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu.
 2. Wybierz Blokowanie treści.
  Zostaniesz przeniesiony do sekcji Blokowanie treści w panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Wybierz przycisk Własne.
 4. Kliknij odnośnik Zmień listę blokowanych.
 5. Wybierz listę blokowania, którą chcesz używać.
  Change Block Lists
 6. Naciśnij przycisk Zachowaj zmiany.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji