Ochrona przed śledzeniem

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Korzyści z ochrony prywatności wynikające z zastosowania ochrony przed śledzeniem stanowią obecnie część blokowania treści. Gdy zobaczysz tarczę na pasku adresu, blokada treści jest włączona. Obecnie blokowanie treści chroni przed niektórymi typami skryptów śledzących. Firefox otrzyma więcej funkcji prywatności do blokowania treści w przyszłych wydaniach.

Aby dowiedzieć się więcej o ochronie przed śledzeniem oraz blokowaniu treści, zapoznaj się ze stroną Blokowanie treści.

Śledzenie w sieci ogólnie określa zawartość, pliki lub skrypty, które mogą zbierać twoje dane przeglądania pomiędzy różnymi witrynami. Firefox oferuje użytkownikom narzędzia pozwalające blokować takie śledzenie. W przeszłości, nosiły one zbiorczą nazwę "ochrony przed śledzeniem". Począwszy od wersji 63, opcje oferowane przez ochronę przed śledzeniem są częścią nowego zestawu możliwości pod nazwą "blokowanie treści". Możesz skorzystać z ochrony przed śledzeniem wybierając ustawienie blokujące wszystkie wykryty elementy śledzące.

Zalecamy aktualizację do najnowszej wersji w celu skorzystania z blokowania treści.

Włączanie i wyłączanie blokowania treści

Począwszy do wersji 63 przeglądarki Firefox, blokowanie treści obejmuje ustawienia dla elementów śledzących. Domyślnie, Firefox blokuje elementy śledzące jedynie w oknach trybu prywatnego. Możesz zmienić ustawienia tak, by elementy śledzące były blokowane cały czas. Możesz również całkowicie wyłączyć blokowanie jakichkolwiek elementów witryn. Naciśnij przycisk menu fx57menu i wybierz Blokowanie treści. Otwarta zostanie sekcja blokowania treści w opcjachpreferencjach.

Fx63menuContentBlockingFx65ContentBlocking
 1. Aby zawsze blokować elementy śledzące podczas przeglądania, zmień ustawienie dla sekcji Wszystkie wykryte elementy śledzące z Blokowanie w oknach prywatnych na Obligatoryjne blokowanie.
 2. Aby wyłączyć blokowanie treści, usuń zaznaczenie z pola Wszystkie wykryte elementy śledzące.
Więcej informacji na temat blokowania treści znajdziesz na stronie Blokowanie treści.

Włączanie i wyłączanie ochrony przed śledzeniem

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij przełącznik switchonios obok Ochrona przed śledzeniem aby włączyć lub wyłączyć ochronę.

Włącz lub wyłącz automatyczną Ochronę przed śledzeniem dla określonych sesji przeglądania

Możesz wybrać ochronę przed śledzeniem włączoną przez cały czas, jedynie w trybie prywatnym lub wyłączyć ją całkowicie. Możesz wyłączyć ochronę przed śledzeniem dla określonej witryny lub wszystkich witryn.

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo po lewej i przejdź do sekcji Ochrona przed śledzeniem.
  Fx57TrackingProtection-new
 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Zawsze: Ochrona przed śledzeniem jest włączona przez cały czas.
  • w oknach prywatnych: Ochrona przed śledzeniem jest włączona jedynie podczas używania trybu prywatnego.
  • Nigdy: Ochrona przed śledzeniem jest wyłączona dla wszystkich witryn.

Włącz lub wyłącz Ochronę przed śledzeniem w oknach prywatnych

Ochrona przed śledzeniem jest domyślnie włączona, gdy jesteś w oknie prywatnym. Kliknij przełącznik obok opcji Ochrona przed śledzeniem na stronie domowej przeglądania prywatnego, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wyłączanie ochrony przed śledzeniem dla wybranych stron

 1. Kiedy Firefox blokuje śledzenie na danej stronie, w pasku adresu pojawi się ikona tarczy. Kliknij ikonę tarczy by wyświetlić ustawienia prywatności podczas przeglądania.
 2. W pojawiającym się oknie kliknij Wyłącz dla tej witryny.
  tracking protection off 57Fx62TrackingProtection-Always
 3. Po wyłączeniu ochrony, w pasku adresu pojawi się ikona tarczy przekreślona na czerwono tracking protection off fxos.
Aby włączyć ochronę przed śledzeniem, kliknij ponownie przekreśloną ikonę tarczy, a następnie Włącz ochronę dla tej stronyWłącz dla tej witryny.

Tryb prywatny nie zapisuje żadnych informacji związanych z sesją przeglądania, po wyłączeniu ochrony przed śledzeniem ustawienie to obowiązuje jedynie dla tej sesji. Przy ponownym uruchomieniu trybu prywatnego, ochrona przed śledzeniem będzie włączona dla wszystkich stron.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji