Aktualizacja Firefoksa

Firefox aktualizuje się automatycznie. Ten artykuł wyjaśnia, jak przebiega proces aktualizacyjny oraz jak ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

 • Nie można otworzyć Firefoksa, by go zaktualizować? Pobierz program instalacyjny ze strony mozilla.org/firefox. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, przeczytaj artykuł Instalacja Firefoksa o systemie operacyjnym w Twoim komputerze.
Informacja: Jeśli w swojej dystrybucji Linuksa używasz Firefoksa zainstalowanego z pakietu instalacyjnego, musisz poczekać, aż w repozytorium pojawi się zaktualizowany pakiet. Informacje zawarte w niniejszym artykule odnoszą się tylko do sytuacji, gdy Firefox został zainstalowany ręcznie (bez użycia menedżera pakietów).

Aktualizacja automatyczna

Standardowo Firefox jest skonfigurowany tak, by automatycznie sprawdzał, czy są dostępne aktualizacje.

 • Aktualizacje będą pobierane w tle i instalowane podczas ponownego uruchomienia Firefoksa.
 • Jeśli instalacja aktualizacji będzie opóźniona o 24 godziny, zostanie wyświetlone powiadomienie z opcją ponownego uruchomienia Firefoksa i zainstalowania aktualizacji.

Update Win4 Update Mac4 Update Lin4

'Informacja: Firefox nie aktualizuje automatycznie wtyczek (np.: Adobe Flash, Quicktime lub Java). Można je zaktualizować na stronie internetowej Mozilla Plugin Check.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Dostępność aktualizacji można sprawdzić w każdej chwili.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, przejdź do menu Pomoc i wybierz O programie Firefox. Dla Windows XP: Wybierz menu Pomoc, a następnie O programie Firefox. Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz O programie Firefox. Na górze okna Firefoksa kliknij menu Pomoc i wybierz O programie Firefox.
 2. Okno O programie Firefox zostanie otwarte i Firefox rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji. Jeśli aktualizacje będą dostępne, to zostaną pobrane automatycznie. Jeśli najnowsza wersja Firefoksa jest już zainstalowana, wystarczy zamknąć okno O programie Firefox.
  Update Win1 Fx14 Update Mac1 Update Lin1
 3. Gdy aktualizacje zostaną pobrane i będą gotowe do zainstalowania, naciśnij przycisk Zastosuj aktualizację. Firefox uruchomi się ponownie, a aktualizacje zostaną zainstalowane.
  Update Win2 Fx14 Update Mac2 Update Lin2
 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, przejdź do menu Pomoc i wybierz O programie Firefox. Dla Windows XP: Wybierz menu Pomoc, a następnie O programie Firefox. Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz O programie Firefox. Na górze okna Firefoksa kliknij menu Pomoc i wybierz O programie Firefox.
 2. Okno O programie Firefox zostanie otwarte i Firefox rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji. Jeśli aktualizacje będą dostępne, to zostaną pobrane automatycznie. Jeśli najnowsza wersja Firefoksa jest już zainstalowana, wystarczy zamknąć okno O programie Firefox. Update Win1 Fx15
  • Jeśli aktualizacje nie są dostępne, naciśnij przyciskZakończGotowe, by zamknąć okno.
   Update Win2 Fx15

Konfiguracja opcjipreferencji aktualizacji

Możesz skonfigurować Firefoksa w taki sposób, by funkcja automatycznego sprawdzania dostępność aktualizacji była włączona lub wyłączona.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Kliknij panel Zaawansowane.
 3. Kliknij etykietę karty Aktualizacja.

Zostaną wyświetlone opcjepreferencje automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji.

 1. Options - Advanced - Win3 Prefs - Advanced - Mac3 Prefs - Advanced - Lin3
 2. OpcjePreferencje aktualizacji:
   • Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji: – zadecyduj, dla których programów chcesz, aby Firefox sprawdzał dostępność aktualizacji. Firefox może sprawdzać dostępność aktualizacji dla siebie samego, wyszukiwarek i dodatków (za wyjątkiem wtyczek — można je zaktualizować za pośrednictwem strony Plugin Check).
   • Aby wyłączyć opcję automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji, odznacz wszystkie trzy opcjepreferencje.
    Jeśli odznaczysz opcjępreferencję automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji dla Firefoksa, przestaniesz otrzymywać kluczowe aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa, dzięki którym Twój komputer i informacje na nim zapisane są chronione podczas przeglądania Internetu, chyba że często ręcznie sprawdzasz dostępność aktualizacji.
  • Aktualizacje dla Firefoksa są dostępne: - wybierz sposób, w jaki Firefox będzie zarządzał znalezionymi aktualizacjami.
   • Zapytaj, co zrobić: - Firefox pozwala na podjęcie decyzji, czy chcesz pobrać i zainstalować aktualizacje, czy też nie. Jeśli wybierzesz drugą opcję, będziesz mógł pobrać aktualizacje w dowolnym momencie.
   • Automatycznie pobierz i zainstaluj aktualizacje: - Firefox automatycznie pobierze i zainstaluje znalezione aktualizacje. Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz być poinformowany o możliwości wyłączenia zainstalowanych dodatków w wyniku aktualizacji.
  • Aby przejrzeć historię pobranych i zainstalowanych aktualizacji, naciśnij przycisk Wyświetl historię aktualizacji.
 3. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji

Możesz skonfigurować Firefoksa tak, by automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Kliknij panel Zaawansowane.
 3. Kliknij etykietę karty Aktualizacja.

Zostaną wyświetlone opcjepreferencje automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji.

 1. Options - Update - Win - Fx 10 Options - Update - Mac - Fx 10 Options - Update - Lin - Fx 10
 2. Aktualizacje programu Firefox:
  • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo): Firefox automatycznie pobierze oraz zainstaluje znalezione aktualizacje.
   • Zaznacz opcję „Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków”, jeśli chcesz otrzymywać informacje o możliwości wyłączenia któregoś z zainstalowanych dodatków w wyniku aktualizacji.
  • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji: Firefox pozwala dokonać wyboru, czy chcesz pobrać i zainstalować aktualizacje, czy też nie. Jeśli nie zainstalujesz dodatków w danej chwili, możesz to zrobić w dowolnym momencie.
  • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (nie zalecane: zagrożenie bezpieczeństwa): Firefox nie będzie sprawdzał aktualizacji.
   Uwaga: Jeśli zaznaczysz to ustawienie, nie będziesz otrzymywać kluczowych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa, które mogą uchronić komputer przed zagrożeniami podczas korzystania z Internetu, chyba że często ręcznie sprawdzasz dostępność aktualizacji.
  • Aby przejrzeć historię pobranych i zainstalowanych aktualizacji, naciśnij przyciskWyświetl historię aktualizacji.
 3. Aktualizuj automatycznie:
  • Dodatki: Wybierz tę opcję, by automatycznie otrzymywać aktualizacje dodatków (z wyjątkiem wtyczek — można je zaktualizować na stronie Plugin Check).
  • Wyszukiwarki: Zaznacz tę opcję, by automatycznie pobierać aktualizacje wyszukiwarek.
 4. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji

Możesz skonfigurować Firefoksa w taki sposób, by funkcja automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji była włączona lub wyłączona.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Kliknij panel Zaawansowane.
 3. Kliknij etykietę karty Aktualizacja. Zostaną wyświetlone opcjepreferencje automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji.
  Fx11Options-Adv-Upd_Win7 Update Mac Fx11 Update Linux Fx11
 4. Aktualizacje programu Firefox:
  • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo): Firefox automatycznie pobierze oraz zainstaluje znalezione aktualizacje.
   • Zaznacz opcję „Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków”, jeśli chcesz otrzymywać informacje o możliwości wyłączenia któregoś z zainstalowanych dodatków.
  • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji: Firefox pozwala dokonać wyboru, czy chcesz pobrać i zainstalować aktualizacje, czy też nie. Jeśli nie wybierzesz tej opcji teraz, możesz pobrać aktualizacje później.
  • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa): Firefox nie będzie sprawdzać dostępności aktualizacji.
   Uwaga: Jeśli wybierzesz to ustawienie, nie będziesz otrzymywać kluczowych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa, które mogą uchronić komputer przed zagrożeniami podczas korzystania z Internetu, chyba że często ręcznie sprawdzasz dostępność aktualizacji.
  • Aby przejrzeć historię pobranych i zainstalowanych aktualizacji, naciśnij przyciskWyświetl historię aktualizacji.
 5. Automatyczne aktualizowanie:
  • Wyszukiwarki: Wybierz tę opcję, by automatycznie pobierać aktualizacje wyszukiwarek.
 6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji

Możesz skonfigurować Firefoksa w taki sposób, aby automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji, lub też wyłączyć tę funkcję.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Kliknij panel Zaawansowane.
 3. Kliknij etykietę karty Aktualizacja. Zostaną wyświetlone opcje aktualizacji.
  Options - Update - Win - Fx 12
 4. Aktualizacje dla Firefoksa:
  • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo): Firefox automatycznie pobierze i zainstaluje znalezione aktualizacje.
   • Zaznacz ustawienie Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków:, jeśli chcesz być informowany o możliwości wyłączenia któregoś z zainstalowanych dodatków.
  • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji: Firefox pozwala dokonać wyboru, czy chcesz pobrać i zainstalować aktualizacje, czy też nie. Jeśli wybierzesz drugą możliwość, nadal będziesz mógł pobrać aktualizacje - w dowolnym momencie.
  • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa): Firefox nie będzie sprawdzał dostępności aktualizacji.
   Uwaga: Jeśli zostanie zaznaczone to ustawienie, przestaniesz otrzymywać kluczowe aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa, które mogą uchronić Twój komputer podczas korzystania z Internetu, chyba że często ręcznie sprawdzasz dostępność aktualizacji.
  • Aby przejrzeć historię pobranych i zainstalowanych aktualizacji, kliknij Wyświetl historię aktualizacji.
  • Używaj usługi instalacji aktualizacji działającej w tle: Firefox będzie korzystał z usługi utrzymania Mozilli podczas instalacji aktualizacji. Dzięki temu w Windowsie 7 lub Vista nie będziesz musiał każdorazowo zezwalać Firefoksowi na dokonywanie zmian na komputerze w oknie dialogowym kontroli konta użytkownika (ang. UAC).
 5. Aktualizuj automatycznie:
  • wyszukiwarki: Zaznacz to ustawienie jeśli chcesz, aby wyszukiwarki były aktualizowane automatycznie.
 6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji

Firefoksa można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji, lub też wyłączyć tę funkcję.

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Opcje.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz OpcjePreferencje

 2. Kliknij panel Zaawansowane.
 3. Kliknij etykietę karty Aktualizacja. Zostaną wyświetlone ustawienia aktualizacji.
  Update Mac Fx11 Update Linux Fx11
 4. Aktualizacje programu Firefox:
  • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo): Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz, aby Firefox automatycznie pobierał i instalował znalezione aktualizacje.
   • Zaznacz ustawienie Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków: jeśli chcesz, aby Firefox informował o możliwości wyłączenia któregoś z dodatków w wyniku aktualizacji.
  • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji: Firefox pozwala dokonać wyboru, czy chcesz pobrać i zainstalować aktualizacje w danej chwili, czy wolisz to zrobić później. Jeśli wybierzesz drugą możliwość, będziesz mógł pobrać aktualizacje później.
  • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa): Firefox nie będzie sprawdzał dostępności aktualizacji.
   Uwaga: Jeśli zostanie wybrane to ustawienie, przestaniesz otrzymywać kluczowe aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa, które mogą uchronić Twój komputer podczas korzystania z Internetu, chyba że często ręcznie sprawdzasz dostępność aktualizacji.
  • Aby przejrzeć historię pobranych i zainstalowanych aktualizacji, klinik przycisk Wyświetl historię aktualizacji.
 5. Aktualizuj automatycznie:
  • wyszukiwarki: zaznacz to ustawienie, aby automatycznie aktualizować wyszukiwarki.
 6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcjiNaciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencjiZamknij okno preferencji

Mam problemy z aktualizowaniem programów, co mogę zrobić?

Poniższe artykuły mają za zadanie pomóc Ci w przypadku wystąpienia problemów związanych z aktualizacją programu Firefox:
Opracowano na podstawie informacji zawartych w Software Update (mozillaZine KB)

 


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/152VFwM

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, Joanna.Niklas, FilKina, KarolinaW. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.