Aktualizacja Firefoksa

Uwaga: Jeśli korzystasz z wersji Firefoksa dostępnej w ramach twojej dystrybucji Linuksa, musisz poczekać na zaktualizowany pakiet. Poniższe instrukcje odnoszą się jedynie do własnoręcznie zainstalowanego Firefoksa, bez wykorzystania menedżera pakietów twojej dystrybucji.
Uwaga: Jeżeli zainstalowałeś przeglądarkę Firefox poprzez Microsoft Store, będziesz otrzymywać aktualizacje również poprzez Microsoft Store. Ten artykuł opisuje aktualizację Firefoksa pobranego ze strony Mozilli. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić aktualizacje z Microsoft Store, zapoznaj się z tym artykułem Microsoftu.

Domyślnie Firefox aktualizuje się automatycznie. Zawsze można sprawdzić dostępność aktualizacji w dowolnym czasie. W takim przypadku aktualizacja jest pobierana, ale nie jest instalowana do momentu ponownego uruchomienia programu Firefox.

Jak zaktualizować Firefoksa

  1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton po prawej stronie paska narzędzi, następnie Pomoc i wybierz O programie Firefox.Z paska menu wybierz Firefox i kliknij O programie Firefox. Otworzy się okno O programie Mozilla FirefoxO programie Firefox.
  2. Firefox rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i automatycznie je pobierze, jeśli będą dostępne.
    fx91AboutDownloadingUpdatefx70Linux-AboutFirefox-Downloadingfx71macOS-AboutFirefox-Downloading
  3. Kiedy aktualizacje będą gotowe do instalacji, naciśnij przycisk Uruchom ponownie, by zaktualizować program Firefox.
    fx91AboutRestartUpdatefx70Linux-AboutFirefox-Restartfx71macOS-AboutFirefox-Restart
Masz problemy?

Jeśli masz problemy z aktualizacją, pobierz pełny instalator, a następnie zamknij Firefoksa i uruchom instalator.

Wszystkie twoje dane zostaną zachowane.

Konfiguracja ustawień aktualizacji Firefoksa

  • Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

  • W panelu Ogólne przejdź do sekcji „Aktualizacja programu Firefox”.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji