Artykuły związane z kalendarzem Lightning

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Lightning jest rozszerzeniem dodającym do Thunderbirda funkcje kalendarza. Umożliwia ono tworzenie kalendarzy, subskrybowanie kalendarzy w internecie i zarządzanie terminarzem z poziomu Thunderbirda. Lightning zawiera również menadżera zadań, który umożliwia zarządzanie zintegrowanym kalendarzem i listą rzeczy do zrobienia.

Co to jest Lightning?

Po zainstalowaniu Lightninga są wyświetlane trzy panele: po lewej stronie – przegląd kalendarza, w środku – terminarz w zależności od wybranej opcji: dla dnia, tygodnia, wielu tygodni i miesiąca, po prawej stronie – zadania:

cal_interface

Lightning dodaje nowe funkcje do Thunderbirda:

cal_menu

Można używać tego menu do dodawania wydarzeń i zadań, importowani i eksportowania oraz wykonywania różnych funkcji. Często używane funkcje mają też swoje skróty klawiszowe.

Na karcie zadań można przeglądać i zarządzać zadaniami włącznie z ustawianiem priorytetów, statusu wykonania, kategorii itd. Zadania są skojarzone z kalendarzem. Aby wyświetlić zadania skojarzone z danym kalendarzem, trzeba z poziomu lewego panelu wybrać dany kalendarz.

tasks

Klikając prawym przyciskiem myszy wpis w kalendarzu, można utworzyć korespondujące z nim zadanie. Podobnie, klikając prawym przyciskiem myszy zadanie, można utworzyć korespondujące z nim wydarzenie.

Dokumentacja Lightninga

W poniższych artykułach opisane jest, jak zainstalować, skonfigurować i używać Lightninga.

Pierwsze kroki

Zadania i wydarzenia

Dodawanie, importowanie, eksportowanie, subskrybowanie kalendarzy

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support