Eksportowanie i udostępnianie kalendarza

W tym artykule opisano sposoby publikowania, eksportowania i udostępniania kalendarza.

Wymagane elementy

Aby udostępniać i eksportować kalendarz, potrzebny jest:

Publikowanie kalendarza

 1. Otwórz Lightning, naciskając ikonę Kalendarza calendar icon tb52 winxplightning agenda iconcalendar icon tb60 w prawym górnym rogu okna Thunderbirda.
 2. W panelu po lewej stronie wybierz kalendarz, który chcesz opublikować.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany kalendarz i z menu kontekstowego wybierz Publikuj kalendarz….
 4. W oknie publikacji kalendarza podaj adres URL publikacji.
 5. Podaj nazwę użytkownika, hasło i inne wymagane dane.
 6. Naciśnij przycisk Opublikuj.

Eksportowanie kalendarza

 1. Otwórz Thunderbirda.
 2. Otwórz kalendarz, naciskając przycisk Kalendarz.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz kalendarz, który chcesz wyeksportować.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany kalendarz i z menu kontekstowego wybierz Eksportuj kalendarz…. Zostanie wyświetlone okno eksportowania.
 5. W polu Nazwa pliku podaj nazwę pliku eksportowanego kalendarza.
 6. Wybierz miejsce zapisu pliku.
 7. Z menu rozwijanego pola Zapisz jako typ: wybierz żądany typ pliku – HTML, iCalendar lub CSV.
 8. Naciśnij przycisk Zapisz.

Używanie udostępnianego folderu

Gdy plik kalendarza jest przechowywany w udostępnianym folderze, wiele instancji Thunderbirda może otwierać ten sam plik kalendarza pod warunkiem, że jest zainstalowane odpowiednie rozszerzenie.

Ponieważ jest używany standardowy protokół iCalendar, inne obsługujące ten protokół produkty, takie jak Microsoft Outlook mogą korzystać z tego samego kalendarza.

W trakcie wspólnego korzystania z tego samego kalendarza, tylko pierwsza instancja otwierająca dany kalendarz ma uprawnienia do jego modyfikowania.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji