Kalendarz Lightning i Sunbird – FAQ

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Program Sunbird nie jest już rozwijany, ale ponieważ nadal jest spora grupa jego użytkowników, sekcje pomocy dotyczące tego programu są zawarte w tym artykule.

Spis treści

Ogólne

Jaka jest różnica pomiędzy Sunbirdem i Lightningiem?

Sunbird to nasza samodzielna aplikacja kalendarza. Nie wymaga do uruchomienia innej aplikacji klienckiej. Ponieważ jest samodzielną aplikacją, Sunbird nie zapewnia żadnej ścisłej integracji z aplikacjami pocztowymi, takimi jak, np. Mozilla Thunderbird. Oferuje funkcje kalendarza bezpośrednio w interfejsie Thunderbirda. Ponieważ Sunbird nie jest już rozwijany, żadne nowe funkcje integrujące go z Thunderbirdem nie są planowane. Zamiast Sunbirda proszę używać Lightninga.

Co potrzeba, by zainstalować Lightninga?

Trzeba mieć aktualną wersję Thunderbirda, nie starszą niż 3.1. W sekcji Kanał rozwoju na stronie pobierania Lightninga na witrynie dodatków AMO znajduje się również wersja rozwojowa Lightninga. Jeśli wystąpią jakieś problemy, zaleca się instalację Lightninga przed innymi rozszerzeniami.

Jak odinstalować Lightninga?

Dezinstalację Lightninga można przeprowadzić z poziomu menedżera dodatków, którego można otworzyć z menu Narzędzia.

Czy wersje rozwojowe są bezpieczne?

Wersje rozwojowe są wersjami testowymi przeznaczonymi dla deweloperów. Nie są przeznaczone do powszechnego użytku. Używanie tych wersji może powodować awarie, a nawet utratę danych.

Używanie

Czy istnieje jakiś rodzaj funkcji świąt?

Można subskrybować pliki świąt.

Czy można ustawić cykliczne wydarzenie, powiedzmy w pierwszy poniedziałek, co roku w sierpniu?

Ustaw powtarzanie wydarzenia co rok:

 1. W oknie dialogowym nowego wydarzenia określ datę początkową na pierwszy poniedziałek sierpnia pierwszego roku, np. 2012-08-06.
 2. Kliknij menu rozwijane znajdujące się obok napisu Powtarzaj: i wybierz Ustaw…. Zostanie otworzone okno ustawiania powtarzania.
 3. W sekcji Częstotliwość powtarzania z menu rozwijanego wybierz: co roku.
 4. W dalszej części sekcji ustaw pierwszy poniedziałek sierpnia.

W jaki sposób można opublikować moje wydarzenia na zdalnym serwerze?

Można utworzyć swój kalendarz na serwerze obsługującym standard CalDAV, WCAP lub na serwerze, który ma dodatek kalendarza. Standardy CalDAV, WCAP i niektóre protokoły dodatku umożliwiają aplikacjom, takim jak Sunbird czy Lightning przekazanie do serwera informacji o zmodyfikowaniu indywidualnych wydarzeń i serwery zabezpieczają przed dokonaniem lub wykrywają zastępowanie zmian dokonanych przez dwóch użytkowników, lub przez dwa programy w tym samym czasie. Po subskrybowaniu kalendarza, używając tych metod, jest wykonywane na raz tylko jedno wydarzenie lub zadanie.

Można także opublikować wydarzenia z kalendarza na serwerze FTP jako osobisty plik .ics (tylko Sunbird) lub na serwerze z włączonym rozszerzeniem webDAV. Można również do subskrybowania tych wydarzeń używać kalendarza. Ponieważ metoda ta przy każdej zmianie zastępuje cały plik, nie jest polecana dla kalendarzy modyfikowanych przez więcej niż jedną osobę lub program, ani dla dużych kalendarzy.

Jak można udostępniać kalendarze?

Jeden sposób to przechowywać kalendarz na ogólnodostępnym serwerze obsługującym kalendarze. Oprócz tego jest wiele sposobów – zapytaj swojego dostawcę usługi pocztowej lub poszukaj w internecie. Niektóre serwisy przechowują tylko całe pliki .ics modyfikowane tylko przez jednego użytkownika a inne, by lepiej obsługiwać duże kalendarze i zmiany dokonywane przez wielu użytkowników, dostarczają usługę z bardziej wydajnym protokołem, takim jak CalDAV lub WCAP.

Aby udostępniać kalendarze z własnego serwera, najlepiej jest zainstalować program specjalnie stworzony do zarządzania kalendarzami, zazwyczaj używający protokołu CalDAV lub WCAP. Są dostępne zarówno darmowe, jak i płatne wersje programów obsługujących kalendarze.

Jeśli niewielki kalendarz będzie modyfikowany tylko przez jednego użytkownika lub przez jeden program, można użyć serwera webDAV. Jeśli użytkownik ma uruchomiony swój serwer, może zainstalować mod_dav – darmowy moduł zmieniający serwer w serwer webDAV. Instrukcje konfiguracji znajdują się na jego stronie internetowej. Po ustawieniu własnego serwera webDAV, można opublikować kalendarz na witrynie i subskrybować go z dowolnego innego kalendarza.

Czy Sunbird/Lightning może zapamiętywać użytkownika podczas zamykania? Czy można uruchomić Sunbirda w postaci zminimalizowanej?

Nie, Sunbird i Lightning, gdy nie są uruchomione, nie wyświetlają wyskakujących okien, ani nie wysyłają wiadomości, ale jest pewien sposób, by osiągnąć taki efekt. Można ukryć Sunbirda w systemowym obszarze powiadamiania. Można to zrobić za pomocą programu Suntray lub dodatku Minimize to Tray dla systemu Windows i Kdocker dla systemu Linux.

Import, Eksport

Jakiego formatu plików używa Sunbird lub Lightning?

Sunbird/Lightning do przechowywania danych używa mechanizmu opartego na SQLite. Lokalne pliki kalendarza mają suffix .sdb i znajdują się w katalogu profilu. Sunbird/Lightning mogą także działać z plikami opartymi na standardzie iCal. Tego typu pliki mają suffix .ics i mogą być otwierane, importowane, eksportowane i subskrybowane.

Czy Sunbird i Lightning będą działały z Outlookiem?

Outlook nie przechowuje danych kalendarza w formacie o otwartym standardzie, zatem Sunbird i Lightning nie obsługują Outlooka bezpośrednio. Można wyeksportować wydarzenia z Outlooka w formacie .ics lub .csv i zaimportować je do Sunbirda lub Lightninga, używając odpowiednio typu plików „Pliki kalendarza” lub „Plik Outlooka oddzielany przecinkami”. Dla użytkowników systemu Linux pomocną może być ta strona. Więcej informacji na temat integracji z Outlookiem znajdziesz tutaj.

Czy Sunbird i Lightning będą działały z serwerem kalendarza Sun?

W oknie dialogowym tworzenia kalendarza wybierz Kalendarz zdalny i następnie typ kalendarza WCAP. W polu „Lokalizacja” podaj adres URL serwera kalendarza z „https://servername.com/” lub „https://username@servername.com/”. Zobacz także instrukcję WCAP.

Czy Sunbird i Lightning będą działały z iCal?

Sunbird i Lightning oraz iCal używają tego samego formatu plików, zatem wydarzenia z jednego będą bez problemów wyświetlane w drugim. Więcej informacji można uzyskać, subskrybując listę wydarzeń na witrynie Apple.

Należy pamiętać, że iCal nie ma obecnie możliwości wspólnej edycji kalendarza na serwerze WebDAV lub FTP. iCal zastąpi wszelkie zmiany dokonane przez inną aplikację jak Sunbird czy Lightning.

Czy Sunbird i Lightning będą się synchronizować z Palm Pilotem?

Na razie Sunbird i Lightning nie synchronizują się z Palm Pilotem i prawdopodobnie funkcja ta nie zostanie zaimplementowana dla Palma.

Dlaczego po zaimportowaniu kalendarza nie są wyświetlane żadne wydarzenia, mimo że wydaje się, że import przebiegł prawidłowo

Wygląda na to, że kalendarz nie został ustawiony do wyświetlania. W Bugzilli znajduje się zgłoszenie błędu, w którym jest opisany przypadek, gdy niewidoczny kalendarz jest na krótko wyświetlany po dodaniu nowego wydarzenia do kalendarza. Wydarzenia są wyświetlane, ale po kliknięciu dowolnego wydarzenia kalendarz znika i następuje awaria aplikacji.

Krótko mówiąc – sprawdź opcje wyświetlania kalendarza na karcie Kalendarze.

Konfiguracja/Dostosowywanie

Jak można zmienić format daty?

Formaty daty są definiowane przez system operacyjny użytkownika, tak by data była wyświetlana jednakowo we wszystkich programach.

Zobacz:

 • w systemie Windows 2000/XP – Start | Ustawienia (Win 2000) | Panel sterowania | Opcje regionalne i językowe | Dostosuj… (Win XP) | Data (karta),
 • w systemie Windows Vista/7 – Start | Panel sterowania | Język i region | Formaty (karta) | Formaty daty i godziny (sekcja),
 • w systemie Mac OSX – kliknij symbol jabłuszka i przejdź Preferencje systemowe… | Język i tekst | Formaty (karta) | Dostosuj….

Sposób wyświetlania daty w tabelach i eksportowanym tekście – długi bądź krótki format – można określić w ustawieniach kalendarza.

Jak można zmienić dźwięk kalendarza?

Dźwięk jest spakowany w pliku calendar.jar znajdującym się katalogu aplikacji lub w profilu użytkownika. Nazwa pliku to sound.wav. Trzeba rozpakować plik calendar.jar za pomocą programu do archiwizacji plików, np. WinZip, zmienić plik sound.wav i ponownie spakować.

Jak przypisać kolor do wydarzeń?

Można utworzyć pliki kalendarza dla różnych rodzajów wydarzeń i przypisać im różne kolory.

Jak z Sunbirda lub Lightninga uzyskać dostęp do lokalnych kalendarzy w tym samym czasie?

 • Sunbird – utwórz nowy lokalny kalendarz Plik | Utwórz | Kalendarz… w jednym programie i otwórz Plik | Otwórz | Plik kalendarza… ten utworzony kalendarz w drugim programie.
 • Lightning – utwórz nowy lokalny kalendarz Plik | Utwórz | Kalendarz… w jednym programie i otwórz Plik | Otwórz | Plik kalendarza… ten utworzony kalendarz w drugim programie. Ten sposób jest przeznaczony do oglądania tego samego lokalnego kalendarza z dwóch programów, a nie do edycji wspólnego kalendarza. Należy uważać, by nie dodawać, ani nie zmieniać żadnych wydarzeń lub zadań w tym samym kalendarzu z dwóch programów jednocześnie, można stracić zmiany, gdy plik zostanie nadpisany. Jeśli lubisz ryzyko, odśwież kalendarz przed edycją.

Bardziej szczegółowy przykład:

 • Utwórz lokalny kalendarz w pierwszym programie – dajmy na to w Lightningu.
  1. Aby utworzyć nowy lokalny kalendarz, używając „file://” URL:
  2. Z manu Plik wybierz Utwórz i następnie Kalendarz…)
  3. Zaznacz {menu Kalendarz zdalny i naciśnij przycisk Dalej.
  4. Wybierz format iCalendar (ICS) i podaj położenie pliku. W systemie operacyjnym Windows będzie to file:///C:/Documents and Settings/USERNAME/MyCal.ics.
  5. Naciśnij przycisk Dalej.
  6. Podaj nazwę kalendarza, np. Mój kalendarz i wybierz kolor, jakim będzie wyróżniony na liście kalendarzy.
  7. Naciśnij przycisk Dalej.
  8. Naciśnij przycisk Zakończ.
  9. Do listy kalendarzy w lewym panelu został dodany nowy kalendarz o nazwie Mój kalendarz. Jeśli lista jest zwinięta, kliknij znak + znajdujący się obok napisu Kalendarz, by ją rozwinąć. Dodany plik MyCal.ics może nie być wyświetlany na dysku do czasu dodania do niego wydarzenia lub zadania.
  10. Na liście kalendarzy kliknij ten kalendarz – wiersz powinien zostać podświetlony, ale pole wyboru powinno nadal być zaznaczone.
 • Aby dodać nowe wydarzenie, w panelu po prawej stronie naciśnij przycisk Nowe wydarzenie lub z menu Plik wybierz Utwórz i następnie Wydarzenie. W oknie dodawania nowego wydarzenia podaj nazwę wydarzenia, np. Kolacja, miejsce, czas i inne elementy tego wydarzenia.
  1. Naciśnij przycisk Zapisz i zamknij, by zapisać wydarzenie i zamknąć okno dialogowe.
 • Aby sprawdzić miejsce przechowywania kalendarza, na liście kalendarzy kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza i wybierz Właściwości, sprawdź pole Położenie i naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno.
 • Aby sprawdzić czy wydarzenie Kolacja zostało zapisane w pliku „MyCal.ics”, otwórz plik w edytorze tekstu i sprawdź, czy wydarzenie o nazwie Kolacja znajduje się w treści pliku.
 • Otwórz kalendarz w drugim programie, np. w Sunbirdzie.
 • Aby otworzyć kalendarz:
  1. Z menu Plik kalendarza wybierz Otwórz plik kalendarza….
  2. W przeglądarce plików zlokalizuj plik.
  3. Powinno być widoczne wydarzenie Kolacja dodane w Lightningu.
 • W Sunbirdzie dodaj zadanie o nazwie Trening i naciśnij przycisk Zapisz i zamknij.
 • Odśwież w drugim programie pamięć kalendarza.
 • W Lightningu znajdź listę kalendarzy.
 • Wyłącz i ponownie włącz kalendarz Mój kalendarz, odznaczając i zaznaczając pole wyboru znajdujące się obok nazwy kalendarza. Wydarzenia i zadania dodane w Sunbirdzie powinny być widoczne.

Pomoc w tworzeniu Sunbirda/Lightninga

Jak można pomajstrować lub zrobić poprawki w interfejsie użytkownika?

Interfejs jest napisany w językach XUL, JavaScript i CSS oraz ma pliki DTD i properties służące do lokalizacji tekstu. Pliki te umieszczone są w skompresowanym pliku chrome/calendar.jar znajdującym się w katalogu extensions w profilu użytkownika.

W systemie Linux ścieżka do tego katalogu wygląda mniej więcej tak: ~/.mozilla/thunderbird/default.xxx/extensions/{8e117890-a33f-424b-a2ea-deb272731365}/chrome/calendar.jar. Ścieżka do katalogu aplikacji to: /usr/local/sunbird/chrome/calendar.jar.

W systemie Windows ścieżka do tego katalogu wygląda mniej więcej tak: C:\Documents and Settings\(user)\Application Data\Mozilla\thunderbird\Profiles\default.xxx\extensions\{8e117890-a33f-424b-a2ea-deb272731365}\chrome\calendar.jar. Ścieżka do katalogu aplikacji to: c:\Program Files\sunbird\chrome\calendar.jar.

Rozpakuj plik calendar.jar. Plik chrome/calendar.jar zawiera trzy katalogi: content, locale, skin.
Katalogcontent zawiera pliki XUL i JavaScript definiujące komponenty i procedury obsługi zdarzeń. Pliki XBL zawierają XUL i JavaScript. Katalog
locale zawiera pliki DTD i properties definiujące tekst dla każdej lokalizacji. Katalog
skin – CSS i obrazki definiujące wygląd domyślnego motywu.

Aby dokonać zmian w tych katalogach:

 1. Rozpakuj plik calendar.jar.
 2. Edytuj pliki.
 3. Spakuj je na powrót do pliku calendar.jar.
 4. Uruchom ponownie Lightninga/Sunbirda i wykonaj testy.

To wszystko. Aby w konsoli błędów były wyświetlane występujące problemy, testuj z preferencją javascript.options.strict ustawioną na true. Aby sprawdzić, zmienić tę preferencję, w pasku adresu przeglądarki wpisz about:config, zaakceptuj ostrzeżenie, znajdź tę preferencję, wpisując jej nazwę w polu Szukaj i w razie potrzeby zmień jej wartość na true.

Aby naprawić błędy – jeśli pliki w repozytorium kodu źródłowego (Comm-Central) są nowsze niż w ostatnim wydaniu testowym, lepiej je pobrać z repozytorium, edytować i spakować do pliku .jar. Zobacz informacje o strukturze katalogów.

Gdzie można uzyskać najnowszy kod źródłowy Sunbirda/Lightninga?

Kod źródłowy Sunbirda/Lightninga znajduje się w repozytorium comm-central Mercurial (hg). Aby uzyskać kod źródłowy postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie.
W repozytorium comm-central można także przejrzeć, lub poszukać kod źródłowy lub sprawdzić, co zostało zmienione.

Jak można tworzyć Sunbirda/Lightninga?

Zobacz kod źródłowy i dokumentację tworzenia. Dodatkowe informacje można także znaleźć na stronie Sunbirda.

Jak można pomóc w naprawie błędów?

Sprawdź stronę błędów.

Dyskusje, pomoc społeczności

Gdzie w Sunbirdzie/Lightningu znajduje się funkcja pomocy?

Zarówno Sunbird, jak i Lightning nie mają funkcji pomocy. Jest projekt, który dostarcza rozszerzenie do Sunbirda. Rozszerzenie to jest dostępne na stronie projektu. W ramach tego samego projektu jest dostępna pomoc online.

Na jakich grupach dyskusyjnych czy forach toczy się dyskusja o Sunbirdzie i Lightningu?

Grupy dyskusyjne związane z Sunbirdem/Lightningiem są na serwerze news.mozilla.org.
mozilla.support.calendar – ta grupa dyskusyjna jest przeznaczona dla użytkowników Sunbirda lub Lightninga. Tutaj powinny się odbywać wszelkie dyskusje użytkowników związane z używaniem produktu, sztuczkami, podpowiedziami, poprawkami i prośbami o nowe funkcje.
mozilla.dev.apps.calendar – ta grupa dyskusyjna jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych twórców Sunbirda czy Lightninga. Tutaj powinny się odbywać wszelkie dyskusje twórców związane z naprawą istniejących błędów, jak używać poszczególne elementy interfejsu, by ulepszyć produkt, czy dyskusje związane z planowaniem nowych funkcji i usprawnień.
Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wahaj się poprosić o nią na forum MozillaZine.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support