Tworzenie cyklicznego wydarzenia

W tym artykule opisano, jak w kalendarzu Lightning utworzyć cykliczne wydarzenie. Jeśli chcesz utworzyć nowe, normalne wydarzenia lub zadania, zapoznaj się ze stroną Tworzenie nowego wydarzenia lub zadania.

Ta instrukcja zakłada, że masz już utworzony nowy kalendarz. Jeśli nie masz, zapoznaj się najpierw ze stroną Tworzenie nowych kalendarzy.

Tworzenie cyklicznego wydarzenia

 • Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Plik, lub naciśnij przycisk menu New Fx Menufx57menu.
 • Przejdź do Utwórz i wybierz Wydarzenie. Zostanie otworzone okno dialogowe tworzenia wydarzenia.
 • Wypełnij pola: Nazwa:, Miejsce:, Od: i Do:.
 • Z rozwijanego menu Kalendarz:, wybierz kalendarz w jakim wydarzenie zostanie utworzone.
 • Z rozwijanego menu Powtarzaj:, wybierz częstotliwość powtarzania.
 • Jeśli wybierzesz Ustaw…, zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień powtarzania, w którym można ustawić szczegółowe zasady powtarzania wydarzenia.

Okno dialogowe ustawień powtarzania

 • Z rozwijanego menu Powtarzaj:, wybierz częstotliwość powtarzania tego wydarzenia (codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok).
 • W polu Raz na doprecyzuj częstotliwość powtarzania. Na przykład dla wydarzenia, które ma się powtarzać w okresach tygodniowych, ale z częstotliwością co dwa tygodnie, należy w polu Powtarzaj ustawić co tydzień, a w polu Raz na - 2.
 • Po wybraniu okresu powtarzania co tydzień lub co miesiąc, istnieje możliwość wyboru dnia lub miesiąca, w którym wydarzenie będzie występowało.
 • Określ dzień lub miesiąc występowania wydarzenia.
 • Jeśli wydarzenie ma występować w czasie nieokreślonym, zaznacz opcję Bez daty końcowej.
 • Jeśli wydarzenie ma występować w określonym przedziale czasowym, zaznacz opcję Utwórz xx spotkań lub Powtarzaj do i wypełnij korespondujące z tymi opcjami pola.
 • Zamknij okno ustawień powtarzania, naciskając przycisk OK.
 • Zamknij okno tworzenia nowego wydarzenia, naciskając przycisk OK, by zakończyć dodawanie wydarzenia.

Gratulacje! Twoje powtarzające się wydarzenie zostało utworzone.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji