Firefox nie wczytuje witryn internetowych – inne przeglądarki tak

W tym artykule opisano sytuacje, gdy Firefox nie może wczytać witryn internetowych, a inne przeglądarki, np. Internet ExplorerSafariEpiphany w środowisku Gnome lub Konqueror w środowisku KDE mogą. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, Firefox może wyświetlić komunikat o błędzie Nie odnaleziono serwera lub Nie udało się nawiązać połączenia.

Oprogramowanie zabezpieczające blokuje Firefoksa

Jeśli witryny były wczytywane przed aktualizacją Firefoksa lub oprogramowania zabezpieczającego (a także zmianą jego konfiguracji lub dodaniem nowego programu zabezpieczającego), prawdopodobnie oprogramowanie zabezpieczające połączenia internetowe (zapory sieciowe, programy antywirusowe, programy zabezpieczające przed programami szpiegującymi i inne) blokuje próby połączenia z internetem za pośrednictwem Firefoksa.

Porada: Niektóre programy zabezpieczające mogą blokować dostęp do internetu nawet jeśli są ustawione jako "wyłączone".

Przede wszystkim upewnij się że twoje oprogramowanie zabezpieczające jest zaktualizowane, po czym usuń Firefoksa z jego listy zaufanych i znanych programów, a następnie dodaj go ponownie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zapory sieciowe.

Ustawienia połączeń Firefoksa

Jeśli łączysz się z Internetem przez serwer proxy, który ma problemy z połączeniem, nie będziesz móc wczytywać witryn internetowych. By sprawdzić ustawienia połączeń w Firefoksie:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Przejdź do panelu Zaawansowane.
 3. Wybierz kartę Sieć.
 4. W sekcji Połączenie naciśnij przycisk Ustawienia….
 5. Zmień ustawienia proxy:
 6. Zamknij okno ustawień połączenia.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Proxy sieciowe.
 3. W sekcji Proxy sieciowe kliknij przycisk Ustawienia….
 4. Zmień ustawienia proxy:
 5. Zamknij okno ustawień połączenia.
 6. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Jeśli zauważysz po ponownym uruchomieniu Firefoksa, że zmiany wprowadzone w ustawieniach połączenia nie zostały zapisane, zapoznaj się ze stroną Ustawienia się nie zapisują.

IPv6

Firefox domyślnie obsługuje protokół IPv6, który może w niektórych systemach powodować problemy z połączeniem. Aby wyłączyć IPv6 w Firefoksie:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. W polu Znajdź wpisz network.dns.disableIPv6
 3. Na liście ustawień dwukrotnie kliknij network.dns.disableIPv6, by zmienić wartość z false na true.

Wstępne wczytywanie DNS

Firefox próbuje przyspieszyć wczytywanie nowych witryn, używając technologii wstępnego wczytywania DNS, która niektórych konfiguracjach systemu może powodować błędy podczas wczytywania stron. Aby wyłączyć wstępne wczytywanie DNS:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy/touchpadaNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij listę ustawień, wybierz: Dodaj ustawienie typu, i wybierz Wartość logiczna (Boolean).
 3. W polu Wprowadź nazwę nowego ustawienia, wprowadź network.dns.disablePrefetch i naciśnij przycisk OK.
 4. Wybierz true, gdy zobaczysz monit o podanie wartości i naciśnij przycisk OK.

Firefox nie może wczytać niektórych witryn

Jeśli stwierdzisz, że Firefox może wczytać niektóre witryny internetowe, a inne nie, najpierw wyczyść ciasteczka i pamięć podręczną Firefoksa:

 1. Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon , następnie kliknij Historia i Wyczyść historię przeglądania….
 2. W menu Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Kliknij strzałkę obok tekstu Szczegóły by wyświetlić listę elementów do usunięcia.
 4. Wybierz Ciasteczka i Pamięć podręczna.
 5. Kliknij Wyczyść teraz.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , wybierz Historia i zaznacz Wyczyść historię przeglądania….
 2. Z menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia: wybierz wszystko.
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok etykiety Szczegóły, by wyświetlić listę elementów, które można wyczyścić.
 4. Zaznacz Ciasteczka i Pamięć podręczna.
 5. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz.

Sprawdź, czy na twoim komputerze nie ma złośliwego oprogramowania

Jeśli wyczyszczenie ciasteczek i pamięci podręcznej nie przyniosło spodziewanego efektu wczytywania stron w Firefoksie, należy sprawdzić komputer, czy nie ma na nim zainstalowanego złośliwego oprogramowania. Niektóre rodzaje złośliwego oprogramowania, których celem jest Firefox, mogą blokować wczytywanie różnych witryn internetowych:Opracowano na podstawie informacji z Error loading websites (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.