Ustawienia się nie zapisują

Czasami może zdarzyć się, że zmiany opcjipreferenccji Firefoksa nie zostaną zapisane. Na przykład po zmianie ustawień w oknie opcjipreferencji, po ponownym otworzeniu okna zmiany te przybrały wartości sprzed zmian. Rozwiązania opisane w tym artykule odnoszą się również do sytuacji, gdy po aktualizacji Firefoksa za każdym ponownym uruchomieniem przeglądarki jest wyświetlana strona zatytułowana Firefox został zaktualizowany. Możliwe przyczyny i rozwiązania różnią się w zależności od tego czy jesteś w stanie zapisać pewne ustawienia, czy nie możesz zapisać żadnych ustawień.


Pewne ustawienia się nie zapisują

Jeśli pewne ustawienia po zmianie ich wartości powracają do poprzednich wartości lub nie możesz zmienić pojedynczego ustawienia, ale inne ustawienia są zapisywane prawidłowo, możesz mieć do czynienia z jedną z poniższych przyczynz poniższą przyczyną.

Programy innych firm zmieniły ustawienia Firefoksa

Niektóre programy wymuszają na Firefoksie użycie pewnych ustawień. Poniżej znajduje się lista programów, które to robią i działania, jakie możesz podjąć, by zapobiec wymuszaniu zmiany ustawień przez Firefox:

 • Creative ZenCast zmienia identyfikator przeglądarki (User Agent), zakłócając działanie Javy – wykonaj dezinstalację programu.
 • McAfee Privacy Service wyłącza blokowanie przez Firefox wyskakujących okien – zobacz artykuł: Kontrola wyskakujących okien
 • Norton 360 zawiera funkcję czyszczenia prywatnych danych, która – jeśli jest włączona – zastępuje twoje ustawienia prywatności i nie pozwala na przechowywanie pomiędzy sesjami historii przeglądania, ciasteczek i innych prywatnych danych. Więcej informacji i sposobów rozwiązanie tego problemu znajdziesz w artykule: Configure Norton 360 to work with Firefox.

Plik user.js nadpisuje ustawienia

Jeśli nie masz zainstalowanego żadnego z powyższych programów lub zastosowanie wskazówek nie przyniosło rezultatu i nadal pojedyncze ustawienia nie są zapisywane, musisz Musisz przeprowadzić edycję plików konfiguracyjnych Firefoksa.

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Za pomocą edytora, np. NotepadGedit lub KateTextEdit wyedytuj plik user.js.
  • Jeśli w folderze profilu nie ma pliku user.js, te czynności ci nie pomogą.
 4. Usuń wiersze dotyczące opcjipreferencji, które chcesz zmienić. Możesz usunąć wszystkie wiersze, jeśli chcesz zmienić wszystkie ustawienia.
 5. Zapisz plik i zamknij edytor.

Teraz będzie możliwa zmiana ustawień Firefoksa.

Nie można zapisać żadnych ustawień

Jeśli nie można zapisać żadnych ustawień, jeśli przy każdym uruchomieniu Firefoksa jest wyświetlane okno o tytule Firefox został zaktualizowany lub jeśli opisane wyżej czynności nie przyniosły pożądanego rezultatu, plik używany przez Firefox do zapisu ustawień może być zablokowany lub uszkodzony.

Zablokowany plik ustawień

Firefox może nie być w stanie zapisać ustawień, jeśli plik prefs.js lub, jeśli istnieje, prefs.js.moztmp jest zabezpieczony przed zapisem lub są obecne pliki kopii zapasowej tych plików.

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i, jeśli istnieje, prefs.js.moztmp.
 4. Kliknij po kolei prawym przyciskiem myszy każdy z plików i z menu kontekstowego wybierz Właściwości. Sprawdź czy w sekcji Atrybuty nie ma zaznaczenia w polu Tylko do odczytu – jeśli jest, usuń je.
 5. Usuń wszystkie plki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 6. Usuń, jeśli istnieje, plik Invalidprefs.js.
 7. Uruchom ponownie Firefoksa. Teraz będzie możliwa zmiana ustawień Firefoksa.
 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i, jeśli istnieje, prefs.js.moztmp.
 4. Sprawdź, czy użytkownik ma prawa zapisu do każdego z tych plików.
 5. Usuń wszystkie plki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 6. Usuń, jeśli istnieje, plik Invalidprefs.js.
 7. Uruchom ponownie Firefoksa. Teraz będzie możliwa zmiana ustawień Firefoksa.
 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i, jeśli istnieje, prefs.js.moztmp.
 4. Dla każdego z plików przytrzymaj klawisz control i kliknij plik, a następnie wybierz Pobierz informacje.
 5. Sprawdź, czy nie ma zaznaczenia w polu Blokada – jeśli jest, usuń je.
 6. Usuń wszystkie pliki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 7. Usuń, jeśli istnieje, plik Invalidprefs.js.
 8. Uruchom ponownie Firefoksa. Teraz będzie możliwa zmiana ustawień Firefoksa.

Uszkodzony plik ustawień

Plik prefs.js może zostać uszkodzony, co spowoduje, że Firefox nie będzie mógł zapisywać w nim ustawień. Można zresetować ten plik, usuwając go. Spowoduje to usunięcie wszystkich dokonanych przez użytkownika zmian ustawień łącznie z ustawieniami rozszerzeń.

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i, jeśli istnieje, prefs.js.moztmp.
 4. Usuń te pliki i wszystkie pliki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 5. Jeśli istnieje, usuń plik Invalidprefs.js.
 6. Uruchom ponownie Firefoksa. Teraz będzie możliwa zmiana ustawień Firefoksa.Opracowano na podstawie informacji z Preferences not saved (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.