Ustawienia się nie zapisują

Czasami może zdarzyć się, że zmiany opcjipreferencji Firefoksa nie zostaną zapisane. Na przykład po zmianie ustawień w oknie opcjipreferencji, po ponownym otworzeniu okna zmiany te przybrały wartości sprzed zmian. Rozwiązania opisane w tym artykule odnoszą się również do sytuacji, gdy po aktualizacji Firefoksa za każdym ponownym uruchomieniem przeglądarki jest wyświetlana strona zatytułowana Firefox został zaktualizowany.

Możliwe przyczyny i rozwiązania różnią się w zależności od tego czy jesteś w stanie zapisać pewne ustawienia, czy nie możesz zapisać żadnych ustawień. Problem ten może również być powodowany przez malware. Szczegóły znajdziesz w artykule Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.


Informacja: Niektóre rodzaje oprogramowania, takie jak Advanced SystemCare with Surfing Protection, mogą chronić pliki zawarte w profilu Firefoksa przed zmianami. Jeżeli masz zainstalowane oprogramowanie tego typu, sprawdź jego ustawienia lub odinstaluj je.

ZresetujOdśwież Firefoksa, by rozwiązać problem

Najprostszą metodą rozwiązania tego problemu jest przywrócenie Firefoksa do stanu domyślnego, przy zachowaniu istotnych danych. Oprócz zresetowania wszystkich ustawień do wartości domyślnych, zresetowanieodświeżenie Firefoksa również naprawi szereg różnych problemów, włączając w to problemy spowodowane przez rozszerzenia, lub przez dane i ustawienia przechowywane w innych plikach w profilu Firefoksa. Jeżeli chcesz spróbować bardziej doraźnej metody, pomiń tę sekcję i wypróbuj rozwiązania podane poniżej.

Informacja: Gdy używasz funkcji odświeżania, twoje zakładki, historia przeglądania, otwarte karty, okna, hasła, pliki ciasteczek i zapisane dane formularzy zostaną zachowanie. Twoje dodatki i motywy zostaną usunięte, a ustawienia opcji przeglądarki zostaną ustawione na wartości domyślne.Funkcja przywracania domyślnych ustawień Firefoksa zachowa twoje zakładki, historię przeglądania, otwarte karty, okna, hasła, ciasteczka, dane autouzupełniania formularzy. Dodatki i motywy zostaną usunięte, a ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Funkcja przywracania domyślnych ustawień Firefoksa zachowa twoje zakładki, historię przeglądania, hasła, ciasteczka, dane autouzupełniania formularzy. Dodatki i motywy zostaną usunięte, nie zostaną zapisane także otwarte karty, okna i grupy kart, a ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Dowiedz się wiecej.
 1. Na górze okna Firefoksa kliknij menu Pomoc i przejdź do Informacje dla pomocy technicznej.#Naciśnij przycisk Firefox, znajdujący się w górnej części okna przeglądarki, następnie przejdź do podmenu Pomoc i kliknij Informacje dla pomocy technicznej.#Z paska menu wybierz menu Pomoc, a następnie przejdź do Informacje dla pomocy technicznej.
  Reset Firefox 1 - WinXP Troubleshooting info - win Troubleshooting info - mac Troubleshooting info - lin
  Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do menu Pomoc, wpisz about:support w pasku adresu, aby przejść do strony Informacje dla pomocy technicznej.
 2. Naciśnij przycisk Zresetuj program Firefox znajdujący się w prawym górnym rogu strony z informacjami dla pomocy technicznej.
  Reset Firefox 2 - WinXP Reset Firefox - Win - 1 Reset Firefox - Mac - 1 Reset Firefox - Lin - 1
 3. W oknie potwierdzenie naciśnij przycisk Zresetuj program Firefox, aby kontynuować.W wysuwanym arkuszu potwierdzenia naciśnij przycisk Zresetuj program Firefox, aby kontynuować.
 4. Firefox zostanie zamknięty i zresetowany. Po skończeniu procedury pojawi się okno z listą informacji o zaimportowanych danych. Aby uruchomić Firefoksa, wystarczy nacisnąć przyciskZakończ.Firefox zostanie zamknięty i zresetowany. Po skończeniu procedury pojawi się okno z listą informacji o zaimportowanych danych. Aby uruchomić Firefoksa, wystarczy nacisnąć przycisk Gotowe.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie pomoc Help-29 .
 2. Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej.
  Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać dostępu do menu Pomoc, wpisz about:support w pasku adresu, aby przejść do strony Informacje dla pomocy technicznej.
 3. Naciśnij przycisk Zresetuj program Firefox znajdujący się w prawym górnym rogu strony z informacjami dla pomocy technicznej.
  Reset 33 Win pl Reset 29 Mac Reset 29 Lin
 4. W oknie potwierdzenie naciśnij przycisk Zresetuj program Firefox, aby kontynuować.
 5. Firefox zostanie zamknięty i zresetowany. Po skończeniu procedury pojawi się okno z listą informacji o zaimportowanych danych. Aby uruchomić Firefoksa, wystarczy nacisnąć przyciskZakończ.
 1. Jeśli czytasz ten tekst używając Firefoksa, naciśnij ten przycisk: Odśwież Firefoksa (nie zadziała, jeśli używasz innej przeglądarki). Przycisk "Odśwież program Firefox" znajdziesz również w prawym górnym rogu strony about:support (strony z informacjami dla pomocy technicznej).
 2. Naciśnij przycisk Odśwież program Firefox w oknie z potwierdzeniem.
 3. Firefox zostanie zamknięty i rozpocznie się proces odświeżania. Po jego zakończeniu zobaczysz okno z listą zaimportowanych danych. Naciśnij Zakończ, by ponownie otworzyć przeglądarkę.
Uwaga: Jeśli nie możesz uruchomić Firefoksa w normalny sposób, przycisk Odśwież Firefoksa Zresetuj Firefoksa znajdziesz w bezpiecznym trybie Firefoksa.


Pewne ustawienia się nie zapisują

Jeśli pewne ustawienia po zmianie ich wartości powracają do poprzednich wartości lub też nie możesz zmienić pojedynczego ustawienia, ale inne ustawienia są zapisywane prawidłowo, możesz mieć do czynienia z jedną z poniższych przyczyn.

Programy innych firm zmieniły ustawienia Firefoksa

Niektóre programy wymuszają na Firefoksie użycie pewnych ustawień. Poniżej znajduje się lista programów, które to robią i działania, jakie możesz podjąć, by zapobiec wymuszaniu zmiany ustawień przez Firefox:

 • Program Creative ZenCast zmienia identyfikator przeglądarki (User Agent), zakłócając działanie Javy.
  • Wykonaj dezinstalację programu.
 • Program McAfee Privacy Service wyłącza blokowanie wyskakujących okien w Firefoksie.
 • Program Norton 360 zawiera funkcję czyszczenia prywatnych danych, która – jeśli jest włączona – zastępuje twoje ustawienia prywatności i nie pozwala na przechowywanie historii przeglądania, ciasteczek i innych prywatnych danych pomiędzy sesjami.

Niektóre paski narzędziowe i dodatki innych firm zmieniają stronę domową Firefoksa i ustawienia wyszukiwania. Możesz szybko przywrócić te ustawienia za pomocą dodatku SearchReset.

Plik user.js nadpisuje ustawienia

Jeśli nie masz zainstalowanego żadnego z powyższych programów lub zastosowanie wskazówek nie przyniosło rezultatu i pojedyncze ustawienia nadal nie są zapisywane, musisz Musisz przeprowadzić edycję plików konfiguracyjnych Firefoksa. Nie panikuj, to całkiem łatwe. Oto, jak to zrobić:

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Otwórz plik user.js za pomocą prostego edytora tekstu, np. NotepadGedit lub KateTextEdit.
  • Jeśli w folderze profilu nie ma pliku user.js, te czynności nie pomogą.
 4. Usuń wiersze dotyczące opcjipreferencji, które chcesz zmienić. Możesz usunąć wszystkie wiersze, jeśli chcesz zmienić wszystkie ustawienia.
 5. Zapisz plik i zamknij edytor tekstu.

Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.

Firefox blokuje lub zapobiega zmianom określonych preferencji

Twoja instalacja Firefoksa mogła zostać zmodyfikowana przez dodanie pliku konfiguracyjnego, który blokuje określone preferencje lub zapobiega zapisowi określonych zmian. Wykonaj polecenia z sekcji Zainstaluj Firefoksa ponownie ze strony Rozwiązywanie podstawowych problemów, by usunąć program Firefox z komputera i zainstalować go ponownie. (Reinstalując Firefoksa w ten sposób nie usuniesz swoich ustawień i danych użytkownika, ponieważ są one zapisane w innej lokalizacji, niż pliki programu.)

Nie można zapisać żadnych ustawień

Jeśli nie można zapisać żadnych ustawień, jeśli przy każdym uruchomieniu Firefoksa jest wyświetlane okno o tytule Firefox został zaktualizowany lub jeśli opisane wyżej czynności nie przyniosły pożądanego rezultatu, plik używany przez Firefox do zapisu ustawień może być zablokowany lub uszkodzony.

Zablokowany plik ustawień

Firefox może nie być w stanie zapisać ustawień, jeśli plik prefs.js lub (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp jest zabezpieczony przed zapisem, albo istnieją kopie zapasowe tych plików.

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Kliknij po kolei prawym przyciskiem myszy każdy z plików i z menu kontekstowego wybierz Właściwości. Sprawdź czy w sekcji Atrybuty nie ma zaznaczenia w polu Tylko do odczytu – jeśli jest, usuń je.
  • Jeżeli otwarty jest program RealPlayer, może to blokować plik prefs.js. Zamknięcie programu RealPlayer powinno odblokować ten plik.
 5. Usuń wszystkie plki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 6. Usuń (jeśli istnieje) plik Invalidprefs.js.
 7. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.
 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Sprawdź, czy użytkownik ma prawa zapisu do każdego z tych plików.
 5. Usuń wszystkie plki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 6. Usuń, jeśli istnieje, plik Invalidprefs.js.
 7. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.
 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Dla każdego z plików przytrzymaj klawisz control i kliknij plik, a następnie wybierz Pobierz informacje.
 5. Sprawdź, czy nie ma zaznaczenia w polu Blokada – jeśli jest, usuń je.
 6. Usuń wszystkie pliki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 7. Usuń, jeśli istnieje, plik Invalidprefs.js.
 8. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.

Uszkodzony plik ustawień

Plik ustawień może być uszkodzony, w wyniku czego Firefox nie może zapisywać w nim ustawień. Jeżeli skasujesz ten plik, Firefox odtworzy go automatycznie w razie potrzeby.

Oto jak skasować plik prefs.js:

Spowoduje to usunięcie wszystkich dokonanych przez użytkownika zmian ustawień łącznie z ustawieniami rozszerzeń.
 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Usuń te pliki i wszystkie pliki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 5. Usuń plik Invalidprefs.js (jeśli istnieje).
 6. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.Opracowano na podstawie informacji z Preferences not saved (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.