Ustawienia się nie zapisują

Czasami może zdarzyć się, że zmiany ustawień Firefoksa nie zostaną zapisane. Na przykład, po zmianie ustawień w oknie opcjipreferencji, po ponownym otworzeniu okna te same ustawienia wyświetlają wartości sprzed niedawno wprowadzonych zmian.

Możliwe przyczyny i rozwiązania różnią się w zależności od tego czy jesteś w stanie zapisać pewne ustawienia, czy nie możesz zapisać żadnych ustawień. Poniższe informacje mogą również pomóc w sytuacji, gdy po aktualizacji Firefoksa przy każdym jego otwarciu pojawia się karta Uaktualniono program Firefox.

Zresetowanie Firefoksa w celu rozwiązania problemu

Najprostszą metodą rozwiązania tego problemu jest przywrócenie Firefoksa do stanu domyślnego, przy zachowaniu istotnych danych. Oprócz zresetowania wszystkich ustawień do wartości domyślnych, zresetowanie Firefoksa również naprawi szereg problemów, włączając w to problemy spowodowane przez rozszerzenia, lub przez dane i ustawienia przechowywane w innych plikach w profilu Firefoksa. Jeżeli chcesz spróbować bardziej doraźnej metody, pomiń tę sekcję i wypróbuj rozwiązania podane poniżej.

Informacja: Gdy używasz funkcji odświeżania, twoje zakładki, historia przeglądania, otwarte karty, okna, hasła, pliki ciasteczek i zapisane dane formularzy zostaną zachowanie. Twoje dodatki i motywy zostaną usunięte, a ustawienia opcji przeglądarki zostaną ustawione na wartości domyślne. Dowiedz się wiecej.
 1. Jeśli czytasz ten tekst używając programu Firefox, naciśnij ten przycisk: Odśwież program Firefox.
  Przycisk nie zadziała, jeśli używasz innej przeglądarki lub urządzenia mobilnego.
 2. Naciśnij przycisk Odśwież program Firefox w oknie z potwierdzeniem.
 3. Firefox zostanie zamknięty i rozpocznie się proces odświeżania. Po jego zakończeniu zobaczysz okno z listą zaimportowanych danych. Naciśnij Zakończ, by ponownie otworzyć przeglądarkę.

Uwaga: Jeśli nie możesz uruchomić programu Firefox w normalny sposób, przycisk Odśwież program Firefox znajdziesz w bezpiecznym trybie programu Firefox. Możesz również przeprowadzić ręczne odświeżenie poprzez utworzenie nowego profilu i skopiowanie ważnych danych ze starego profilu.


Pewne ustawienia się nie zapisują

Jeśli pewne ustawienia po zmianie ich wartości powracają do poprzednich wartości lub też nie możesz zmienić pojedynczego ustawienia, ale inne ustawienia są zapisywane prawidłowo, możesz mieć do czynienia z jedną z poniższych przyczyn.

Programy innych firm zmieniły ustawienia Firefoksa

Niektóre programy wymuszają na Firefoksie użycie pewnych ustawień. Poniżej znajduje się lista programów, które to robią i działania, jakie możesz podjąć, by zapobiec wymuszaniu zmiany ustawień przez Firefox:

 • Program Creative ZenCast zmienia identyfikator przeglądarki (User Agent), zakłócając działanie Javy.
  • Wykonaj dezinstalację programu.
 • Program McAfee Privacy Service wyłącza blokowanie wyskakujących okien w Firefoksie.
 • Program Norton 360 zawiera funkcję czyszczenia prywatnych danych, która – jeśli jest włączona – zastępuje twoje ustawienia prywatności i nie pozwala na przechowywanie historii przeglądania, ciasteczek i innych prywatnych danych pomiędzy sesjami.

Niektóre paski narzędziowe i dodatki innych firm zmieniają stronę domową Firefoksa i ustawienia wyszukiwania. Możesz szybko przywrócić te ustawienia za pomocą dodatku SearchReset.Aby przywrócić te ustawienia, zapoznaj się ze stronami Zmiana domyślnej wyszukiwarki w Firefoksie oraz Jak ustawić stronę startową.

Plik user.js nadpisuje ustawienia Firefoksa

Jeśli nie masz zainstalowanego żadnego z powyższych programów lub zastosowanie wskazówek nie przyniosło rezultatu i pojedyncze ustawienia nadal nie są zapisywane, musiszMusisz przeprowadzić edycję plików konfiguracyjnych Firefoksa. Bez obaw, to dość łatwe:

 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Otwórz plik user.js za pomocą prostego edytora tekstu, np. NotepadGedit, Leafpad lub KateTextEdit.
  • Jeśli w folderze profilu nie ma pliku user.js, te czynności nie pomogą.
 4. Usuń wiersze dotyczące ustawień użytkownika, które chcesz zmienić. Możesz usunąć wszystkie wiersze, jeśli chcesz zmienić wszystkie ustawienia.
 5. Zapisz plik i zamknij edytor tekstu.

Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.

Firefox blokuje lub zapobiega zmianom określonych ustawień

Twoja instalacja Firefoksa mogła zostać zmodyfikowana przez dodanie pliku konfiguracyjnego, który blokuje określone ustawienia lub zapobiega zapisowi określonych zmian. Wykonaj polecenia z sekcji Zainstaluj Firefoksa ponownie ze strony Rozwiązywanie podstawowych problemów, by usunąć program Firefox z komputera i zainstalować go ponownie. (Reinstalując Firefoksa w ten sposób nie usuniesz swoich ustawień i danych użytkownika, ponieważ są one zapisane w innej lokalizacji, niż pliki programu.)

Nie można zapisać żadnych ustawień

Jeśli nie można zapisać żadnych ustawień, jeśli przy każdym uruchomieniu Firefoksa jest wyświetlane okno o tytule Firefox został zaktualizowany lub jeśli opisane wyżej czynności nie przyniosły pożądanego rezultatu, plik używany przez Firefox do zapisu ustawień może być zablokowany lub uszkodzony.

Zablokowany plik ustawień

Firefox może nie być w stanie zapisać ustawień, jeśli plik prefs.js lub (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp jest zabezpieczony przed zapisem, albo istnieją kopie zapasowe tych plików.

 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Kliknij po kolei prawym przyciskiem myszy każdy z plików i z menu kontekstowego wybierz Właściwości. Sprawdź czy w sekcji Atrybuty nie ma zaznaczenia w polu Tylko do odczytu – jeśli jest, usuń je.
  • Jeżeli otwarty jest program RealPlayer, może to blokować plik prefs.js. Zamknięcie programu RealPlayer powinno odblokować ten plik.
 5. Usuń wszystkie plki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 6. Usuń (jeśli istnieje) plik Invalidprefs.js.
 7. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.
 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Sprawdź, czy użytkownik ma prawa zapisu do każdego z tych plików.
 5. Usuń wszystkie plki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 6. Usuń, jeśli istnieje, plik Invalidprefs.js.
 7. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.
 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Dla każdego z plików przytrzymaj klawisz control i kliknij plik, a następnie wybierz Pobierz informacje.
 5. Sprawdź, czy nie ma zaznaczenia w polu Blokada – jeśli jest, usuń je.
 6. Usuń wszystkie pliki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 7. Usuń, jeśli istnieje, plik Invalidprefs.js.
 8. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.

Uszkodzony plik ustawień

Plik ustawień może być uszkodzony, w wyniku czego Firefox nie może zapisywać w nim ustawień. Jeżeli skasujesz ten plik, Firefox odtworzy go automatycznie w razie potrzeby. Możesz skasować plik prefs.js w następujący sposób:

Spowoduje to usunięcie wszystkich dokonanych przez użytkownika zmian ustawień łącznie z ustawieniami rozszerzeń.
 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Znajdź plik prefs.js i (jeśli istnieje) prefs.js.moztmp.
 4. Usuń te pliki i wszystkie pliki prefs-n.js, gdzie n jest liczbą, np. prefs-2.js.
 5. Usuń plik Invalidprefs.js (jeśli istnieje).
 6. Uruchom ponownie Firefoksa. Pomyślna zmiana ustawień Firefoksa powinna być teraz możliwa.

Inne rozwiązania

 • Twój problem może być spowodowany przez złośliwe oprogramowanie. Zapoznaj się ze stroną Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.
 • Niektóre programy (np. Advanced SystemCare with Surfing Protection) mogą blokować zmiany plików w folderze profilu Firefoksa. Jeśli korzystasz z tego typu oprogramowania, sprawdź jego ustawienia lub je usuń.Opracowano na podstawie informacji z Preferences not saved (mozillaZine KB)

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support