Czyszczenie historii przeglądania

Informacje o wersji
 • Identyfikator wersji: 173097
 • Utworzono:
 • Autor: TyDraniu
 • Komentarz: Aktualizacja do wersji angielskiej
 • Zrecenzowano: Tak
 • Zrecenzowano:
 • Autor recenzji: vesper
 • Zatwierdzone? Tak
 • Aktualna: Nie
 • Gotowy do tłumaczenia: Nie
Źródło wersji
Podgląd zawartości

Za historię uznawane są dane zapamiętywane przez program Firefox, takie jak odwiedzane witryny internetowe i aktywność na nich, zachowane dane logowania czy pobrane pliki. Jeśli używasz ogólnie dostępnego komputera lub wspólnie z innymi osobami możesz nie chcieć, by inne osoby widziały lub miały dostęp do tego typu danych.

W tym artykule opisano, jakie informacje są przechowywane w historii przeglądania i jak wyczyścić historię oraz jak skonfigurować program Firefox, by wykonywał to automatycznie.

Co jest przechowywane w historii?

 • Historia przeglądanych stron i pobranych plików: historia przeglądania to lista odwiedzonych strony, widoczna w menu Historia, na liście Historia okna Biblioteka, oraz na liście adresów paska adresów podczas automatycznego uzupełniania. Historia pobierania to lista pobranych plików widoczna Pobrane pliki.
 • Dane formularzy i historia wyszukiwania: historia formularzy zawiera elementy wpisane przez ciebie w formularze na stronach internetowych, które pojawiają się podczas automatyczego uzupełniania formularzy. Historia paska wyszukiwania zawiera informacje wpisane przez ciebie w pasku wyszukiwania.
 • Ciasteczka: Ciasteczka to pliki przechowujące informacje o odwiedzonych przez ciebie stronach, takie jak jej ustawienia lub status logowania. Zawierają również informacje i ustawienia strony przechowywane przez wtyczki (np. Adobe Flash). Ciasteczka mogą też być używane przez portale internetowe do śledzenia odwiedzanych przez ciebie stron internetowych. Więcej informacji o śledzeniu znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.
  Uwaga: Aby usunąć ciasteczka zapisane przez Adobe Flash, musisz używać jego najnowszej wersji. Więcej informacji na temat aktualizacji Flasha znajdziesz w sekcji Instalacja lub aktualizacja wtyczki Flash.
 • Pamięć podręczna: w pamięci podręcznej przechowywane są pliki tymczasowe, takie jak strony internetowe i inne media, które zostały pobrane z Internetu przez program Firefox, by przyspieszyć ładowanie poprzednio odwiedzonych stron i witryn.
 • Aktywne zalogowania: jeśli od czasu ostatniego otwarcia Firefoksa użytkownik jest zalogowany do witryny internetowej używającej autentykacji HTTP, to ta witryna jest uważana za „aktywną”. Wyczyszczenie tej listy wylogowuje z tych stron.
 • Dane witryn trybu offline: jeśli strona ma na to twoje zezwolenie, może zapisywać pliki na twoim komputerze by umożliwić korzystanie z niej bez aktywnego połączenia z internetem.
 • Ustawienia witryn: właściwe dla danej witryny ustawienia zawierające zapisany poziom powiększenia strony, zestaw używanych znaków i uprawnienia stron (np. uprawnienie do otwierania wyskakujących okien), których opis znajdziesz na stronie Uprawnienia.

Czyszczenie historii przeglądania

 1. Kliknij przycisk Biblioteka 57 library icon , potem Historia, następnie Wyczyść historię przeglądania…
 2. Wybierz zakres czyszczenia:
  • Kliknij rozwijane menu obok opcji Okres do wyczyszczenia, by określić ile zapisanych danych Firefox usunie z twojej historii.
  History Win2 History Mac2 History Lin2
  • Następnie, kliknij strzałkę obok opcji Szczegóły by wybrać dokładnie co ma zostać usunięte. Szczegółowy opis kategorii danych znajdziesz w powyższej sekcji Co jest przechowywane w historii?.
  History Win3 Fx11 History Mac3 Fx11 History Lin3 Fx11
 3. Na zakończenie, naciśnij Wyczyść teraz. Okno zostanie zamknięte, a wybrane przez ciebie elementy - usunięte.
 1. Kliknij przycisk Biblioteka 57 library icon , potem Historia, następnie Wyczyść historię przeglądania…
 2. Wybierz zakres czyszczenia:
  • Kliknij rozwijane menu obok opcji Okres do wyczyszczenia, by określić ile zapisanych danych Firefox usunie z twojej historii (z ostatniej godziny, ostatnich dwóch godzin, ostatnich czterech godzin, ostatni dzień lub wszystko).
  Firefox Clear Recent History dialog
  • Za pomocą pól zaznaczania wybierz dane, które powinny zostać usunięte. Szczegółowy opis kategorii danych znajdziesz w powyższej sekcji Co jest przechowywane w historii?.
 3. Naciśnij przycisk Wyczyść teraz. Okno zostanie zamknięte, a wybrane przez ciebie elementy - usunięte z historii.

Automatyczne czyszczenie historii przeglądania

Jeśli chcesz wyczyścić historię za każdym razem kiedy zamykasz program Firefox, możesz włączyć automatyczne czyszczenie historii podczas zamykania, by nie musieć o tym pamiętać.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Historia.

 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox, wybierz opcję: będzie używał ustawień użytkownika.
  Fx60HistorySettings-UseCustom Fx63CustomHistory
 4. Zaznacz pole obok opcji Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox.
  Fx60History-Custom-Clear
 5. Aby wybrać kategorie danych, które zostaną usunięte, kliknij przycisk Ustawienia… obok opcji Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox.
 6. W oknie Ustawienia czyszczenia historii zaznacz elementy, które chcesz usuwać automatycznie za każdym razem kiedy zamykasz program Firefox.
  Fx44ClearHistoryWhenFirefoxCloses-Settings
 7. Po wybraniu danych do automatycznego usunięcia kliknij OK by zamknąć okno Ustawienia czyszczenia historii.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Uwaga: w niektórych przypadkach, ta opcja nie będzie działała:

 • Firefox uległ awarii. Jeśli Firefox ulegnie awarii, konieczne jest jego ponowne uruchomienie i poprawne zamknięcie.
 • Firefox domyślnie korzysta z trybu prywatnego. Historia zapisana podczas zwykłego przeglądania może zostać usunięta jedynie z poziomu zwykłego okna. Aby dowiedzieć się, jak przechodzić pomiędzy normalnym i prywanym trybem przeglądania, zapoznaj się ze stroną Przeglądanie w trybie prywatnym.

Czyszczenie ciasteczek i danych określonej witryny

Ta funkcja jest dostępna w nowszej wersji przeglądarki Firefox. Zaktualizuj przeglądarkę Firefox do najnowszej wersji, aby skorzystać z tej funkcji.

 1. Kliknij przycisk Wyświetl informacje o stronie Site Info button po lewej stronie adresu URL na pasku adresu.
 2. Kliknij Wyczyść ciasteczka i dane stron
  clear data 62

Czyszczenie historii przeglądania pojedynczych witryn

 1. Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon , następnie Historia i pasek Wyświetl całą historię u dołu by otworzyć okno Biblioteki.Kliknij przycisk menu New Fx Menu , następnie Historia i Wyświetl całą historię u dołu listy by otworzyć okno Biblioteki.
 2. Znajdź stronę, którą chcesz usunąć z historii przeglądania, wpisując jej nazwę w polu Szukaj w historii w prawym górnym rogu i naciskając klawisz EnterReturn.
 3. W wynikach wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj Ctrl klikając stronę, która chcesz usunąć, a następnie wybierając Usuń całą witrynę.
  Wszystkie elementy zapisane dla tej strony (historia przeglądania i pobierania, ciasteczka, pamięć podręczna, aktywne zalogowania, hasła, zapisane dane formularzy, wyjątki dla ciasteczek, obrazki, ustawienia wyskakujących okien) zostaną usunięte.
  History Win6 History Mac6 History Lin6
 4. Zamknij okno Biblioteki.