Bruk av hovedpassord i Firefox Sync

Primary Password erstatter Master Password. Firefox fjerner ord og uttrykk fra nettleseren som ansees som nedsettende eller ekskluderende. Les mer her om hvorfor vi gjør denne endringen.
Merk: Dette er en problemstilling som ikke angår norske artikler, da begrepet Hovedpassord er brukt i disse som oversettelse for Primary Password / Master Password.

I Firefox har du muligheten til å bruke et hovedpassord for å beskytte alle dine lagrede passord. Når et hovedpassord er tatt i bruk, blir de lagrede passordene kryptert, og ingen får tilgang til dem uten å oppgi hovedpassordet. Les artikkelen Bruke hovedpassord for å beskytte lagrede brukernavn og passord for mer informasjon.

Hvordan virker hovedpassordet med Sync?

Når du bruker Firefox Sync, blir din Firefox-konto innlogging lagret sammen med dine lagrede passord i Firefox Lockwise Innlogginger og passord. Hovedpassordet ditt må oppgis så Sync får tilgang til innloggingsinformasjon for Firefox-kontoen din. Når hovedpassordet er oppgitt, får Sync også tilgang til andre lagrede passord, og synkroniserer dem på tvers av registrerte enheter.

Passord vil ikke synkroniseres med Firefox for Android om et hovedpassord er slått på der.

Hvordan sikres mine passord?

Når du lagrer passord for nettsteder, krypterer hovedpassords-funksjonen dem idet de lagres på datamaskinen din, og dekrypterer dem når de gis til Sync etter at du har oppgitt hovedpassordet ditt. Sync re-krypterer de åpne passordene med en annen (og sterkere) krypterings-algoritme basert på passordet for Firefox-kontoen din, før de krypterte passordene blir sendt for lagring på Sync serverne. De åpne kopiene av passordene dine blir aldri sendt over Internett.

Sync sørger for at passordene dine er kryptert når de befinner seg på Internett på vei til, og mens de er lagret på Sync serverne, men gjør ikke noe forsøk på å kryptere dem mens de befinner seg på enheten din - det er jobben til hovedpassordet. Et hovedpassord blir ikke synkronisert på tvers av enheter, så du kan ha forskjellige (eller ingen) hovedpassord på forskjellige enheter.

(Tips: Du kan øke beskyttelsen din ved å bruke et hovedpassord på hver enhet. Les mer om dette i artiklene Bruke hovedpassord for å beskytte lagrede brukernavn og passord og Using Master Password on Firefox for Android.)

Sikkerhetstips:

Bruk alltid et sterkt passord for Firefox-kontoen din, og pass på at du ikke mister eller glemmer det. Om du tilbakestiller passordet dit etter å ha glemt det, mister du tilgang til Sync data fram til du re-synkroniserer enhetene dine med det nye passordet.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More