Configuratie-editor

Soms is het mogelijk dat u voorkeursinstellingen van Thunderbird moet bekijken of bewerken die niet via de normale gebruikersinterface zijn te benaderen. Hiervoor kunt u de ‘configuratie-editor’ van Thunderbird gebruiken.

Ga om de configuratie-editor te benaderen naar Thunderbird > VoorkeurenExtra > OptiesBewerken > Voorkeuren, selecteer het paneel Geavanceerd, selecteer het tabblad Algemeen en klik op Configuratie-editor….

Config Editor Warning

Als u dit voor de eerste keer doet, verschijnt een waarschuwing die aangeeft dat u voorzichtig moet zijn.

Neem deze waarschuwing serieus; het is mogelijk dat u Thunderbird onbruikbaar maakt door voorkeuren in de configuratie-editor te wijzigen; ga daarom voorzichtig te werk.

Haal het vinkje weg bij ‘Deze waarschuwing de volgende keer tonen’ als u de waarschuwing niet meer wilt zien en klik daarna op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!Ik aanvaard het risico! om door te gaan.

Config Editor

In de configuratie-editor kunt u een tekenreeks in het veld ‘Zoeken’ invoeren om de lijst van voorkeuren te filteren op voorkeuren die de opgegeven tekenreeks in hun namen of waarden bevatten.

Voorkeuren die ten opzichte van hun standaardwaarden zijn gewijzigd, worden vetgedrukt weergegeven.

Als u een voorkeursinstelling wilt bewerken, dubbelklik er dan op, of klik er op met de rechtermuisknop en selecteer Aanpassen (selecteer Omschakelen voor true/false-voorkeuren). Om een voorkeursinstelling naar de standaardwaarde terug te zetten, klikt u er op met de rechtermuisknop en selecteert u Herinitialiseren.

In zeldzame gevallen dient u wellicht een nieuwe voorkeursinstelling toe te voegen. Dit zou niet nodig moeten zijn, tenzij u via documentatie voor Thunderbird of een add-on hiervoor bent geïnstrueerd dit te doen. Als u een nieuwe voorkeursinstelling wilt toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop op een willekeurige plek binnen de lijst van voorkeuren, selecteer het menu-item Nieuw en selecteer daarna het geschikte submenu-item voor het type voorkeursinstelling dat u moet aanmaken. Om een eerder toegevoegde voorkeursinstelling te verwijderen kunt u deze Herinitialiseren, zoals hierboven beschreven.

Aanpassingen aan voorkeuren zijn direct van kracht, wat betekent dat u niet op een knop Opslaan hoeft te klikken. Bepaalde onderdelen van Thunderbird of veel add-ons lezen hun voorkeuren echter alleen bij het opstarten, dus het is een goede gewoonte om Thunderbird na het bewerken van voorkeuren opnieuw te starten om uw wijzigingen van kracht te laten worden. Noot: bij een herstart is het nodig dat alle vensters zijn gesloten, dus naast het hoofdvenster van Thunderbird ook de configuratie-editor en optiesvoorkeurenvensters!

Ook is het belangrijk om te weten dat als u een voorkeursinstelling terugzet naar zijn standaardwaarde, Thunderbird die voorkeursinstelling niet opslaat in het voorkeurenbestand. Alleen niet-standaardvoorkeuren worden hierin opgeslagen.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info