Firefox installeren in Linux

Het installeren van Firefox op uw computer is uw eerste stap in het gebruiken ervan. Dit artikel beschrijft hoe u Firefox op Linux kunt installeren.

Voor andere besturingssystemen, zie:

In veel Linux-distributies is Firefox standaard al aanwezig, maar de meeste hebben een pakketbeheerder waarmee u Firefox eenvoudig kunt installeren - deze aanpak heeft de voorkeur. De pakketbeheerder zal:

 • er voor zorgen dat u over alle benodigde bibliotheken beschikt
 • Firefox optimaal voor uw distributie installeren
 • snelkoppelingen voor het starten van Firefox aanmaken
 • Firefox beschikbaar maken voor alle gebruikers van uw computer
 • het verwijderen van Firefox op dezelfde manier laten plaatsvinden als het verwijderen van andere toepassingen.

Een pakketbeheerder heeft ook nadelen:

 • u krijgt mogelijk niet de laatste versie van Firefox
 • u krijgt een versie van Firefox zonder Firefox-handelsmerk.

U kunt Firefox ook installeren via de Flatpak-optie.

Installatie vanuit Flatpak

Flatpak is een nieuwe inpakstandaard voor Linux. Ga naar de instelgids van Flatpak om Flatpak in te stellen, selecteer uw besturingssysteem en volg de installatiestappen.

Als u Flatpak hebt geïnstalleerd, ga dan naar de Flathub-pagina van Firefox en klik op de knop Install. Volg na downloaden de opdrachtregelinstructies onderaan de pagina.

Als Firefox is geïnstalleerd vanuit Flatpak, worden updates automatisch verzorgd, dus is opnieuw installeren niet nodig.

Een specifieke taalversie downloaden

Wanneer u Flatpak installeert (via de opdrachtregel of via de URL van Flatpak) wordt de taal van het besturingssysteem gecontroleerd (niet de header voor taalacceptatie van de browser) en Flathub verstuurt alleen de locales met hetzelfde voorvoegsel. Bijvoorbeeld: bij LANG=en_US.UTF-8 verstuurt Flatpak locales met het gemeenschappelijke voorvoegsel en, zijnde en-CA, en-GB enz.

Downloaden van een specifieke locale kan handmatig worden gedaan. Een specifieke installatie van de Franse (fr) locale:
flatpak update --subpath=/fr org.mozilla.firefox.Locale

Installeren vanuit een pakketbeheerder

Raadpleeg voor het installeren van Firefox vanuit de pakketbeheerder de documentatie van uw Linux-distributie.

Installeren buiten een pakketbeheerder

De ondersteuningssites voor een aantal Linuxdistributies bevatten volledige instructies voor het installeren van Firefox buiten een pakketbeheerder om, hoewel sommige informatie verouderd kan zijn - op de originele of de vertaalde pagina. Bijvoorbeeld:

U kunt ook de onderstaande instructies volgen om FireFox met de hand in het account van elke gebruiker te installeren.

 • Zorg er voor dat de benodigde bibliotheken op uw computer zijn geïnstalleerd, voordat u Firefox installeert. Als er bibliotheken ontbreken, zal Firefox niet werken.
 • Het installatiebestand in .tar.bz2-formaat dat door Mozilla beschikbaar wordt gesteld, bevat voorgecompileerde binaire bestanden in plaats van bronbestanden. Het is dus niet nodig het programma vanuit het bronbestand te compileren: u kunt de binaire bestanden gewoon uitpakken en uitvoeren.
 • Met de onderstaande instructies installeert u Firefox in uw thuismap. Alleen de huidige gebruiker zal het kunnen uitvoeren.
 1. Download Firefox vanaf de Firefox-downloadpagina naar uw thuismap.
 2. Open een Terminal en ga naar uw thuismap:
  cd ~
 3. Pak de inhoud van het gedownloade bestand uit:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Sluit Firefox als het is geopend.
 5. Voer het script firefox in de map firefox uit om Firefox te starten:
  ~/firefox/firefox
  Firefox zou nu moeten starten. Daarna kunt u een pictogram op uw bureaublad aanmaken om dit commando uit te voeren.
 6. U hoeft het installatiebestand niet te bewaren:
  rm firefox-*.tar.bz2

libstdc++5-fout

Zoals hierboven vermeld, moet u de benodigde bibliotheken voor Firefox installeren om het te laten werken. Veel distributies bevatten standaard geen libstdc++5-bibliotheken.

Bericht "firefox niet geïnstalleerd" of verkeerde versie van Firefox start op

Als Firefox volgens de bovenstaande instructies is geïnstalleerd, moet het (in een Terminal of in een Starter, bijvoorbeeld op het bureaublad) worden gestart met de opdracht ~/firefox/firefox

Als u Firefox in een Terminal probeert te starten met de opdracht firefox, zal dit de versie van Firefox starten die door de pakketbeheerder is geïnstalleerd, of u vertellen dat het programma niet is geïnstalleerd.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info