Firefox Klar za Android

Wobhladowak priwatnosće za Android

Što je Firefox Klar za Android?

Firefox Klar wam na priwatnosć wusměrjeny wobhladowak ze slědowanskim škitom a z blokowanjom wobsaha na wašim telefonje abo tableće Android skići.

Jendźelsce

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije