Wukńće zakłady: Prěnje kroki

Zhońće wšitko, štož dyrbiće za prěnje kroki z Firefox wědźeć.

Z adresowym polom z Firefox pytać

Zhońće, kak móžeće z adresowym polom lochko web přepytować, zapołožki a strony namakać, kotrež sće do toho wopytał, pytawy wužiwać a wjace.

Kak połna wobrazowka da so wužiwać

Modus połneje wobrazowki wobhladowakej Firefox zmóžnja, cyłu wobrazowku wupjelnić. Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće jón zmóžnić abo znjemóžnić.

Prawopisnu kontrolu w Firefox wužiwać

Firefox awtomatisce waš prawopis kontroluje, hdyž pisaće. K dispoziciji stejace móžnosće stej přidawanje słownikow a wotstronjenje słowow, kotrež sće mylnje přidał.

Jendźelsce

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije