Sym swoje kontowe informacije Firefox Sync zhubił - Što činić?

Firefox Sync waše daty na serwerach Mozilla składuje a synchronizuje je z wašimi ličakami a gratami. Jeli sće Sync konfigurował, zapodajće e-mejlowu adresu a hesło, zo byšće druhich při přistupje k wašemu kontu haćił. Nimo toho zaklučujemy naše daty z klučom, kotryž so z hesła wotwodźuje, zo byšće jo na serwerje wěste dźeržał. Tutón nastawk wujasnja, štož móžeće činić, jeli wažne z tutych informacijow zabudźeće abo zhubiće a přistup k wašemu kontu Sync nimaće.

Sym hesło swojeho konta Firefox zabył – kak móžu jo wróćo stajić?

Zo byšće nowe hesło dóstał, přewjedźće slědowace kroki.

Daty, kotrež na serwerje maće, so zhašeja, hdyž swoje hesło wróćo stajeće (chibazo wužiwaće wobnowjenske kluče). Waše druhe graty přestanu so synchronizować, chibazo aktualizujeće je z nowym hesłom.
 1. Klikńće na symbol konta Firefox w symbolowej lajsće.

  syncavatar logged out
 2. Klikńće na Synchronizaciju zmóžnić.
 3. Klikńće na stronje Přizjewić na Sće hesło zabył? Firefox wam wróćostajensku mejlku pósćele.
 4. Slědujće instrukcijam w swojej wróćostajenskej mejlce, zo byšće swoje hesło změnił.
 5. Po tym zo sće ze swojim nowym hesłom přizjewił, aktualizujće swoje hesło na kóždym ze swojich gratow.
 1. Klikńće na tłóčatko Dalše nastroje w symbolowej lajsće a potom na konto Firefox.
  Fxa89toolbar
 2. Klikńće na stronje Přizjewić na Sće hesło zabył? Firefox wam wróćostajensku mejlku pósćele.
 3. Slědujće instrukcijam w swojej wróćostajenskej mejlce, zo byšće swoje hesło změnił.
 4. Po tym zo sće ze swojim nowym hesłom přizjewił, aktualizujće swoje hesło na kóždym ze swojich gratow.
Pokazka: Jeli symbol konta Firefoxtłóčatko Dalše nastroje njewidźiće, klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu, potom na Pola Sync přizjewić klikńće na Přizjewić pódla Daty synchronizować a składować.

Nimam hižo přistup k e-mejlowej adresy swojeho konta Firefox

Bohužel njemóžeće e-mejlowu adresu změnić abo wobnowić, kotraž je z kontom Firefox Sync zwjazana (nimo w tym padźe, kotryž je so w pokazce deleka wopisał). Wy dyrbjał nowe konto załožić, hdyž kroki přewjedźeće, kotrež so w tutym nastawku wopisuja.

Pokazka: Jeli sće přistup k e-mejlowej adresy swojeho konta zhubił, je móžno, primarnu e-mejlowu adresu změnić, ale jenož, jeli sće do toho sekundarnu adresu za te konto zregistrował. Tohodla dóstanjeće mejlku do swojeje primarneje adresy, zo byšće ju wobkrućił, hdyž sekundarnu adresu přidawaće.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije