Firefox na najnowšu wersiju aktualizować

Po standardźe Firefox so awtomatisce aktualizuje, ale móžeće přeco manuelnu aktualizaciju přewjesć. Manuelne aktualizacije hišće Firefox zmóžnjeja, aktualizaciju sćahnyć, ale njeda so instalować, doniž Firefox znowa njestartujeće. Takle so to čini:

Pokiw: Jeli zapakowanu wersiju Firefox swojeje distribucije Linux wužiwaće, dyrbiće na zaktualizowany paket čakać, doniž waše zarjadowanje paketow zaktualizowany paket k dispoziciji njestaja. Tutón nastawk jenož płaći, jeli sće Firefox manuelnje instalował (bjez toho, zo byšće zrjadowak paketow swojeje distribucije wužiwał).
  1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu , potom na Fx57Help prašak a wubjerće Wo Firefox.Klikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Wo Firefox.
  2. Wokno Wo Mozilla FirefoxWo Firefox so wočini. Firefox budźe za aktualizacijemi pytać a je awtomatisce sćahnyć.
    Fx70aboutFirefox-Downloading fx70Linux-AboutFirefox-Downloading fx71macOS-AboutFirefox-Downloading
  3. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, klikńće na Firefox za aktualizowanje znowa startować.
    Fx70aboutFirefox-Restart fx70Linux-AboutFirefox-Restart fx71macOS-AboutFirefox-Restart
Wažny: Jeli aktualizacija so njestartuje, njedokónča abo jeli je někajki druhi problem był, dźiće prošu k stronje systemow a rěčow, zo byšće najnowšu wersiju Firefox za swój system a swoju rěč sćahnył a instalował abo móžeće tutón sćehnjenski wotkaz wužiwać (hlejće Firefox na Windows sćahnyć a instalowaćFirefox na Linux instalowaćFirefox na Mac sćahnyć a instalować za dalše informacije).

Wostańće wěsty: Wužiwajće jenož oficielne wotkazy Mozilla za sćehnjenje, zo byšće złowólnu softwaru a druhe wohroženja online wobešoł.

Aktualizowanske nastajenja móžeće w NastajenjaNastajenja Firefox změnić. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja. Kulće w meniju Powšitkowny do wotrězka Aktualizacije Firefox dele.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije