Kak móžeće swoje rajtarki poslednjeho posedźenja wobnowić?

Chceće strony wopytać, kotrež sće wočinił, hdyž sće posledni raz Firefox wužiwał? Tu su někotre móžnosće, kaž móžeće to činić.

Přistup k runje začinjenym rajtarkam

 1. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon na swojej symbolowej lajsće. (Jeli jo tam njewidźiće, klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu a potom na Biblioteka).
 2. Klikńće na Historija.
 3. Klikńće na Runje začinjene rajtarki.

Předchadne posedźenje z menija Firefox wobnowić

Tu zhoniće, kak móžeće swoje rajtarki a wokna z předchadneho posedźenja z pomocu menija Firefox wobnowił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu naprawo w swojej symbolowej lajsće.
 2. Wubjerće Předchadne posedźenje wobnowić.
  Fx57RestorePreviousSession

Předchadne posedźenje kóždy raz wobnowić, hdyž Firefox wočinjeće

Hdyž so Firefox startuje, so po standardźe jednotliwe wokno wočinja, kotrež wašu nastajenu startowu stronu pokazuje. Móžeće Firefox konfigurować, zo přeco waše wokna a rajtarki z předchadneho posedźenja pokazuje, kóždy raz, hdyž so Firefox startuje. Zo byšće swoje startowe nastajenja Firefox změnił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx MenuFx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wokno Powšitkowny.
 3. Wubjerće pod Hdyž so Firefox startuje Waše wokna a rajtarki z poslednjeho posedźenja pokazać.
  Fx57General-WhenFirefoxStarts-Show-windows-and-tabs
 4. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx MenuFx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wokno Powšitkowny.
 3. Wubjerće pod Startować Předchadne posedźenje wobnowić.
  Restore2_61 - Mac
 4. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
Za dalše informacije wo wobnowjenju posedźenja hlejće nastawk Předchadne posedźenje zaso wobnowić - waše najnowše rajtarki a wokna zaso pokazać.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije