Kratice tipkovnice- Izvodite česte Firefox radnje još brže

Moguće je da je ovaj članak zastario.

Važna promjena je napravljena na engleskom članku na kojemu se temelji ovaj članak. Dok ova stranica nije ažurirana, možda vam pomogne ovaj članak: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly

Ovo je popis kratica tipkovnice u Mozilla Firefoxu. Ako imate uključene Emacs kratice za uređivanje teksta u GNOME, one će raditi i u Firefoxu. Kad se Emacs kratica za uređivanje teksta sukobi s zadanom kraticom (kao što se dogodi s Ctrl+K), Emacs kratica će nadjačati ako je pokazivač unutar polja za tekstualni unos (što bi uključivalo i trakuu lokacije i traku za traženje). U takvim situacijama potrebno je da koristite zamjenske kratice tipkovnice ako su dolje navedene.

Naredba Kratica
Navigiranje
Natrag AltCmd+Left Arrow
BackspaceCtrlCmd+[
Delete
Naprijed AltCmd+Right Arrow
Shift+BackspaceCtrlCmd+]
Shift+Delete
Home AltOpt+Home
Otvori datoteku CtrlCmd+O
Ponovno učitaj trenutnu stranicu F5
CtrlCmd+R
Osvježi (nadjača međuspremmnik) Ctrl+F5
CtrlCmd+Shift+R
Zaustavi Cmd+.
Esc
Trenutna stranica
Idi na kraj stranice End
Idi na početak stranice Home
Pređi na sljedeći okvir F6
Vrati se na prethodni okvir Shift+F6
Page Info CtrlCmd+I
Page Source CtrlCmd+U
Ispis CtrlCmd+P
Spremi stranicu kao CtrlCmd+S
Zoom In CtrlCmd+ +
Zoom Out CtrlCmd+-
Zoom Reset CtrlCmd+0
Uređivanje
Kopiraj CtrlCmd+C
Izreži CtrlCmd+X
Pobriši Delete
Zalijepi CtrlCmd+V
Ponovi CtrlCmd+YShift+Z
Označi sve CtrlCmd+A
Vrati CtrlCmd+Z
Pretraga
Traži CtrlCmd+F
Ponovno pronađi F3
CtrlCmd+G
Traži dok unosim link '
Traži dok unosim tekst /
Pronađi prethodno Shift+F3
Web Search CtrlCmd+K
Ctrl+EJ
Prozori & Kartice (pogledajte Pregledavanje po karticama )
Zatvori karticu CtrlCmd+W
Ctrl+F4
Zatvori prozor CtrlCmd+Shift+W
Alt+F4
Pomjeri karticu lijevo
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+Left Arrow
CtrlCmd+Up Arrow
Pomjeri karticu desno
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+Right Arrow
CtrlCmd+Down Arrow
Pomjeri karticu na početak
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+Home
Pomjeri karticu na kraj
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+End
Nova kartica CtrlCmd+T
Novi prozor CtrlCmd+N
Naredna kartica Ctrl+Tab
Cmd+Opt+Right Arrow
Cmd+}
Ctrl+Page Down
Otvori adresu u novoj kartici
(iz trake lokacije ili trake tražilice)
AltOpt+EnterReturn
Prethodna kartica CtrlCtrl+Shift+Tab
Cmd+Opt+Left Arrow
Cmd+{

Ctrl+Page Up
Vrati zatvorenu karticu CtrlCmd+Shift+T
Vrati zatvoreni prozor CtrlCmd+Shift+N
Odaberi karticu (1 do 8) CtrlAltCmd+(1 to 8)
Odaberi zadnju karticu CtrlAltCmd+9
Alati
Dodaj sve kartice u zabilješke CtrlCmd+Shift+D
Zabilježi ovu stranicu CtrlCmd+D
Bookmarks CtrlCmd+B
Ctrl+I
Prozor Biblioteka CtrlCmd+Shift+BO
Caret Browsing F7
Downloads CtrlCmd+JShift+Y
Povijest Ctrl+HCmd+Shift+H
Uključi/isključi Private Browsing CtrlCmd+Shift+P
Clear Recent History CtrlCmd+Shift+Del
Konzola grešaka CtrlCmd+Shift+J
Razno
Dovrši .com adresu CtrlCmd+EnterReturn
Dovrši .net adresu Shift+EnterReturn
Dovrši .org adresu CtrlCmd+Shift+EnterReturn
Izbriši odabrani unos iz automaskog ispunjavanja Shift+Del
Uključi/isključi prikaz na cijelom ekranu (Firefox 3.6) Cmd+Shift+FF11
Pomoć F1Cmd+?
Odaberi traku lokacije Alt+D
F6
CtrlCmd+L
Odaberi ili upravljaj tražilicama
(kad je označena traka tražilice)
AltOpt+Up Arrow
AltOpt+Down Arrow
F4
Kratice zaa medije(Samo za OGG/Theora Video)
Promjeni Play / Pause Space
Smanji ton Arrow down
Pojačaj ton Arrow up
Isključi ton Ctrl+Down ArrowCmd+Down Arrow
Uključi ton Ctrl+Arrow upCmd+Up Arrow
Idi natrag 15 sekundi Left Arrow
Idi natrag % Ctrl+Left ArrowCmd+Left Arrow
Idi naprijed 15 sekundi Right Arrow
Idi naprijed 10 % Ctrl+Right ArrowCmd+Right Arrow
Idi na početak Home
Idi na kraj End

Prilagodba kratica tipkovnice

Firefox ne pruža bilo koju mogućnost prilagodbe kratica tipkovnice.

// These fine people helped write this article:Cheng Wang, edo79zg. You can help too - find out how.

Je li ovaj članak bio koristan? Molimo pričekajte...

Volontiraj za Mozilla podršku