Kratice tipkovnice- Izvodite česte Firefox radnje još brže

Moguće je da je ovaj članak zastario.

Napravljena je važna promjena u engleskom članku, na kojemu se temelji ovaj članak. Dok se ova stranica ne aktualizira, možda pomogne ovaj članak: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly

Ovo je popis kratica tipkovnice u Mozilla Firefoxu. Ako imate uključene Emacs kratice za uređivanje teksta u GNOME, one će raditi i u Firefoxu. Kad se Emacs kratica za uređivanje teksta sukobi s zadanom kraticom (kao što se dogodi s Ctrl+K), Emacs kratica će nadjačati ako je pokazivač unutar polja za tekstualni unos (što bi uključivalo i trakuu lokacije i traku za traženje). U takvim situacijama potrebno je da koristite zamjenske kratice tipkovnice ako su dolje navedene.

Naredba Kratica
Navigiranje
Natrag AltCmd+Left Arrow
BackspaceCtrlCmd+[
Delete
Naprijed AltCmd+Right Arrow
Shift+BackspaceCtrlCmd+]
Shift+Delete
Home AltOpt+Home
Otvori datoteku CtrlCmd+O
Ponovno učitaj trenutnu stranicu F5
CtrlCmd+R
Osvježi (nadjača međuspremmnik) Ctrl+F5
CtrlCmd+Shift+R
Zaustavi Cmd+.
Esc
Trenutna stranica
Idi na kraj stranice End
Idi na početak stranice Home
Pređi na sljedeći okvir F6
Vrati se na prethodni okvir Shift+F6
Page Info CtrlCmd+I
Page Source CtrlCmd+U
Ispis CtrlCmd+P
Spremi stranicu kao CtrlCmd+S
Zoom In CtrlCmd+ +
Zoom Out CtrlCmd+-
Zoom Reset CtrlCmd+0
Uređivanje
Kopiraj CtrlCmd+C
Izreži CtrlCmd+X
Pobriši Delete
Zalijepi CtrlCmd+V
Ponovi CtrlCmd+YShift+Z
Označi sve CtrlCmd+A
Vrati CtrlCmd+Z
Pretraga
Traži CtrlCmd+F
Ponovno pronađi F3
CtrlCmd+G
Traži dok unosim link '
Traži dok unosim tekst /
Pronađi prethodno Shift+F3
Web Search CtrlCmd+K
Ctrl+EJ
Prozori & Kartice (pogledajte Pregledavanje po karticama )
Zatvori karticu CtrlCmd+W
Ctrl+F4
Zatvori prozor CtrlCmd+Shift+W
Alt+F4
Pomjeri karticu lijevo
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+Left Arrow
CtrlCmd+Up Arrow
Pomjeri karticu desno
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+Right Arrow
CtrlCmd+Down Arrow
Pomjeri karticu na početak
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+Home
Pomjeri karticu na kraj
(kad je kartica označena)
CtrlCmd+End
Nova kartica CtrlCmd+T
Novi prozor CtrlCmd+N
Naredna kartica Ctrl+Tab
Cmd+Opt+Right Arrow
Cmd+}
Ctrl+Page Down
Otvori adresu u novoj kartici
(iz trake lokacije ili trake tražilice)
AltOpt+EnterReturn
Prethodna kartica CtrlCtrl+Shift+Tab
Cmd+Opt+Left Arrow
Cmd+{

Ctrl+Page Up
Vrati zatvorenu karticu CtrlCmd+Shift+T
Vrati zatvoreni prozor CtrlCmd+Shift+N
Odaberi karticu (1 do 8) CtrlAltCmd+(1 to 8)
Odaberi zadnju karticu CtrlAltCmd+9
Alati
Dodaj sve kartice u zabilješke CtrlCmd+Shift+D
Zabilježi ovu stranicu CtrlCmd+D
Bookmarks CtrlCmd+B
Ctrl+I
Prozor Biblioteka CtrlCmd+Shift+BO
Caret Browsing F7
Downloads CtrlCmd+JShift+Y
Povijest Ctrl+HCmd+Shift+H
Uključi/isključi Private Browsing CtrlCmd+Shift+P
Clear Recent History CtrlCmd+Shift+Del
Konzola grešaka CtrlCmd+Shift+J
Razno
Dovrši .com adresu CtrlCmd+EnterReturn
Dovrši .net adresu Shift+EnterReturn
Dovrši .org adresu CtrlCmd+Shift+EnterReturn
Izbriši odabrani unos iz automaskog ispunjavanja Shift+Del
Uključi/isključi prikaz na cijelom ekranu (Firefox 3.6) Cmd+Shift+FF11
Pomoć F1Cmd+?
Odaberi traku lokacije Alt+D
F6
CtrlCmd+L
Odaberi ili upravljaj tražilicama
(kad je označena traka tražilice)
AltOpt+Up Arrow
AltOpt+Down Arrow
F4
Kratice zaa medije(Samo za OGG/Theora Video)
Promjeni Play / Pause Space
Smanji ton Arrow down
Pojačaj ton Arrow up
Isključi ton Ctrl+Down ArrowCmd+Down Arrow
Uključi ton Ctrl+Arrow upCmd+Up Arrow
Idi natrag 15 sekundi Left Arrow
Idi natrag % Ctrl+Left ArrowCmd+Left Arrow
Idi naprijed 15 sekundi Right Arrow
Idi naprijed 10 % Ctrl+Right ArrowCmd+Right Arrow
Idi na početak Home
Idi na kraj End

Prilagodba kratica tipkovnice

Firefox ne pruža bilo koju mogućnost prilagodbe kratica tipkovnice.

Je li ovaj članak bio koristan?

Pričekaj …

Ovi dragi ljudi su pomogli napisati ovaj članak:

Illustration of hands

Dobrovoljna suradnja

Povećaj i dijeli svoju stručnost s drugima. Odgovaraj na pitanja i poboljšaj našu bazu znanja.

Saznaj više