Forumantwoord - Tabbladen onder de URL-balk

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

De stijl of vormgeving van Firefox kan worden aangepast door een map met de naam chrome aan te maken binnen uw profielmap van Firefox en daar vervolgens een bestand userChrome.css in te plaatsen, dat een regel voor aangepaste stijl bevat. De regels die u in het bestand userChrome.css plaatst, hebben voorrang op de standaardstijlen in Firefox.

Noot: regels voor aangepaste stijl werken mogelijk niet altijd vanwege andere factoren (zoals compatibiliteit met andere regels voor aangepaste stijl) die buiten de invloed van de Mozilla-gemeenschap liggen. Uw regel voor aangepaste stijl werkt mogelijk ook niet meer zodra een nieuwe versie van Firefox wordt uitgebracht.

U kunt Firefox als volgt aanpassen zodat tabbladen onder de adres- of URL-balk zichtbaar zijn in plaats van bovenaan:

Als uw profielmap van Firefox al een map chrome met het bestand userChrome.css bevat:
Ga naar https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html en kopieer de CSS-regels onder het voorbeeld ‘Move the Tab Bar Below the Other Toolbars’ dat hier is te vinden naar uw bestand userChrome.css. Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen en het bestand hebt gesloten, kunt u de titelbalk van Firefox aanzetten, of de menubalk in Windows. (De CSS-regels die u hebt gekopieerd bevatten andere suggesties als opmerkingen.)

Volg in het andere geval deze instructies:
(Zie deze helppagina en de video van een gemeenschapslid (vanaf 8:45) voor meer informatie.)

 1. Open de profielmap van uw actieve profiel: typ about:support in de adresbalk van Firefox en klik onder de sectie ‘Toepassingsbasics’ naast ‘Profielmap’ op Map openen (Windows en Linux) of Tonen in Finder (Mac).
  • Op Mac wordt een map geopend die uw profielmap bevat. Open de geselecteerde profielmap (die iets als xxxxxxxx.default heet voor een standaardprofiel).
 2. Maak een nieuwe map aan met de naam chrome binnen de profielmap.
  • Maak een bureaubladsnelkoppeling aan naar de map chrome, als u wilt, om toegang tot het bestand in de toekomst makkelijker te maken.
 3. Download en sla het volgende bestand op en verplaats het naar die map chrome:
  https://www.userchrome.org/samples/userChrome-tabs_on_bottom.css.
 4. Hernoem het bestand van ‘userChrome-tabs_on_bottom.css’ naar ‘userChrome.css’.
  • In Windows: als het bestand dat u hebt opgeslagen de naam ‘userChrome-tabs_on_bottom’ heeft (het gedeelte .css ontbreekt), hernoem dan het bestand naar userChrome (zie de opmerking hieronder).
 5. Herstart Firefox, waardoor het nieuwe userChrome-bestand wordt gedetecteerd en de regels worden toegepast.

Tip: zet uw titelbalk aan, of de menubalk in Windows, nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht.

Opmerking voor Windows-gebruikers:
in Windows worden extensies van bestandsnamen standaard verborgen. Als het bestand dat u hebt gedownload is opgeslagen als ‘userChrome-tabs_on_bottom’, dus zonder de extensie .css, betekent dit dat Windows bestandsnaamextensies verbergt. In dat geval hernoemt u het bestand userChrome, zodat u geen bestand met de naam ‘userChrome.css.css’ hebt dat niet zal werken. Voor het instellen van Windows voor het tonen van bestandsnaamextensies, zie dit Microsoft-artikel voor Windows 7. Bekijk deze artikelen op fileinfo.com (in het Engels) voor Windows 8 en Windows 10.

// Dizze aardige minsken hawwe dit artikel holpen te skriuwen:Tonnes. Jo kinne ek helpe - lês hjir hoe.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

Wurd frijwilliger by Mozilla Support