Recente zoekopdrachten uit de zoekbalk wissen

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

De zoekbalk bevindt zich rechts van de locatiebalk.

Clear Search Bar History - Win 1

Na verloop van tijd kan de zoekbalkgeschiedenis in Firefox nogal groot worden. Indien nodig kunt u items uit de zoekbalkgeschiedenis wissen. Dit artikel legt uit hoe u dat kunt doen.

Alle zoekitems wissen

Om alle items te wissen klikt u met de rechtermuisknophoudt u de Ctrl-toets ingedrukt, klikt u op het invoerveld van de zoekbalk en selecteert u Zoekgeschiedenis wissen. Uw zoekbalkgeschiedenis wordt gewist.

 • Als Zoekgeschiedenis wissen grijs is weergegeven, betekent dit dat er geen items in uw zoekgeschiedenis zijn die kunnen worden gewist.
  Clear Search Bar History - Win 2


  a2304ea594f998a25d9d66496158ef80-1236128646-616-1.PNG

Om alle items te wissen:

 1. Klik op de menuknop new fx menu rechts van de navigatiebalk om het menupaneel te openen.
 2. Klik in het menupaneel op Geschiedenis.
  history menu 29

 3. Klik op Recente geschiedenis wissen.

  clear history 29
 4. Kies in het dialoogvenster dat wordt geopend voor Alles in het veld Te wissen tijdsperiode en zorg ervoor dat Formulier- en zoekgeschiedenis is aangevinkt.

  clear all history
 5. Klik tot slot op de knop Nu wissen.

Individuele zoekitems wissen

Om individuele items in de zoekbalkgeschiedenis te wissen klikt u op het invoerveld van de zoekbalk. Druk op de toetsen en om door de lijst van items te scrollen. Druk op Shift+Delete om het gemarkeerde item te verwijderen.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

Dizze aardige minsken hawwe dit artikel holpen te skriuwen: Tonnes. Jo kinne ek helpe - lês hjir hoe.