رفع کندی، از کار افتادن، پیغام‌های خطا و سایر مشکلات

فایرفاکس در حالت امن گیر کرده است

این مقاله توضیح می‌هد که چرا فایرفاکس در حالت امن گیر کرده است درحالی که انتظار دارید به‌صورت نرمال اجرا شود و چگونه می‌توان مشکل را حل کرد.

به انگلیسی

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More