فایرفاکس برای آندروید Support

Frequent Topics

Explore the knowledge base.

Still need help?

We’re here for you. Post a question to our support forums and get answers from our community of experts.

Ask the Community

Featured Articles

مرورگر پیش فرض را فایرفاکس ساختن

مرورگر پیش فرض را فایرفاکس ساختن

این مقاله توضیح می‌دهد که چطور پیوندها در دستگاه اندروید شما به‌صورت پیش فرض با فایرفاکس باز شوند.

حفاظت ردیابی در فایرفاکس برای اندروید

حفاظت ردیابی در فایرفاکس برای اندروید

قابلیت حفاظت ردیابی‌ی فایرفاکس برای اندروید از یک لیست ارایه شده جدا جهت شناسایی و بلاک کردن ردیاب‌ها استفاده می‌کند.

مرور کردن خصوصی در فایرفاکس برای اندروید

مرور کردن خصوصی در فایرفاکس برای اندروید

مرور خصوصی در دستگاه همراه موبایل شما برای دیدن وب سایت‌ها به‌طور ناشناس عالی است - بدون ذخیره اطلاعاتی در مورد سایت‌هایی که شما دیدید.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More