رفع کندی، از کار افتادن، پیغام‌های خطا و سایر مشکلات

فایرفاکس کند است یا از کار افتاده است

Slowness or hanging

به انگلیسی