اگر شما کلمه‌ی رمز اصلی فایرفاکس را فراموش کرده‌اید می‌توانید آن‌را بازنشانی کنید

با استفاده از قابلیت کلمه‌ی رمز اصلی، می‌توانید همه‌ی کلمه‌های عبور و کلمه‌های رمز خودتان که به‌صورت محلی ذخیره شده است را محافظت کنید. اگر شما کلمه رمز اصلی خودتان را فراموش کرده‌اید، باید آن‌را بازنشانی کنید.

هشدار: بازنشانی کلمه‌ی رمز اصلی تمام کلمه‌های عبور و کلمه‌های رمز شما را حذف خواهد کرد.
  1. در نوار آدرس فایرفاکس، آدرس زیر را وارد کنید:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. EnterReturn را فشار دهید.
  3. صفحه‌ی "Reset Master Password" ظاهر خواهد شد. دکمه Reset را کلیک کنید، تا کلمه‌ی رمز اصلی بازنشانی شود.
    Fx5Win7ResetMasterPW forgotmasterpassword-mac.jpg reset master pw fx29
به‌یاد داشته باشید: بازنشانی کلمه‌ی رمز اصلی تمام کلمه‌های عبور و کلمه‌های رمز شما را حذف خواهد کرد.

این مقاله مفید بود؟ لطفاً صبر کنید...

These fine people helped write this article: Amir Farsi, Kazem Ebrahimi. You can help too - find out how.