Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not ask if I want to save OR open a docx file (possibly others)

Some weeks ago, I remember that opening certain documents after finding them in Firefox could be done by using it as a temporal file (or at least I deduce that because th… (διαβάστε περισσότερα)

Some weeks ago, I remember that opening certain documents after finding them in Firefox could be done by using it as a temporal file (or at least I deduce that because they were stored in a folder called temp somewhere in my computer's storage). I could do it with docx files, however it does not seem to be the case anymore. It just asks where to save it, which, although is fine, is not what I want. Given that it used to be different, I know it's possible to have it that way, so I'd like to ask: how do I customise Firefox so that I can open files as temporally stored instead of just downloading, as it used to be?

As an example, this is an document I'd like to open as a temporal file.

I hope I was clear, and thank in advance to the wonderful Mozilla community

Ερώτηση από tomasfelipe29 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

open document

Hello, when I open a document (word, excel, pdf, etc), at the same time the document is open but it is also saved, how do I stop the option to save the document Thank yo… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

when I open a document (word, excel, pdf, etc), at the same time the document is open but it is also saved, how do I stop the option to save the document

Thank you

Ερώτηση από radu60gigi 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE after syncing

Hi, brief backstory: When I set up my new desktop, I copied over the nightly profile from my laptop. This however meant that Firefox Sync kept confusing my laptop and my … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

brief backstory: When I set up my new desktop, I copied over the nightly profile from my laptop. This however meant that Firefox Sync kept confusing my laptop and my desktop, only ever keeping the most recently synced state from either. This persisted even after I changed the devices names.

Searching on the internet, I found a suggestion to delete `services.sync.client.GUID` from about:config. I did that, and long story short, I cannot open any websites on my desktop anymore. It fails immediately with SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE.

This error persists even after

 • Refreshing Firefox
 • Reinstalling Firefox
 • Creating a new Firefox profile

whenever I log back into Sync. So I tried deleting and recreating my Firefox account to get rid of whatever corrupted data is presumably stuck in the sync data, but even then the error still occurs. It only disappears if I create a new profile and *never sign into sync*, but this is not a long term solution.

Does anyone have an idea how to identify and delete whatever setting is causing firefox to choke?

Ερώτηση από strangeglyph 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get more file types to show up under about:preferences#applications

Hi I use Firefox developer edition. During the latest update Mozilla removed my most loved feature that asked you what you wanted to do with a file before downloading it.… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I use Firefox developer edition. During the latest update Mozilla removed my most loved feature that asked you what you wanted to do with a file before downloading it. I tried to fix this by going into the settings and changing it to always ask for every file type, but many file types are just missing and I am unable to get them to appear. I looked on my other computers and all file types are present there but not on my desktop for some reason. Is there any way to fix this or to get Firefox to ask before downloading again?

Thanks

(I added an img of what the settings look like)

Ερώτηση από parker.wallenmeyer 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από lloyd.little 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Annoying downloadbutton popup

Hello, Since the last firefox update to version 97.0b3 a new "effect" appeared, which is truly annoying. Whenever I download something, the downloadbutton message pops up… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Since the last firefox update to version 97.0b3 a new "effect" appeared, which is truly annoying. Whenever I download something, the downloadbutton message pops up, and I don't know how to get rid of this. Could you please tell me how to change the settings to prevent this from happening?

15 january 2022

Thanks in advance, Alicia

Ερώτηση από aliciaporcella 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I downloaded the new Beta version of firefox and can not connect with my email server- inbox.com anymore.

I downloaded the new Beta version of firefox and can not connect with my email server- inbox.com anymore. I have to check my email with google chrome. … (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded the new Beta version of firefox and can not connect with my email server- inbox.com anymore. I have to check my email with google chrome.

Ερώτηση από mhaberlan 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

javascript script works in stackoverflow sandbox and jsfiddle but not on my website

I'm not sure this is a problem with Firefox but I have run out of other options to look at. At first I thought it might be because the page uses a frameset (I know it's o… (διαβάστε περισσότερα)

I'm not sure this is a problem with Firefox but I have run out of other options to look at. At first I thought it might be because the page uses a frameset (I know it's obsolete) so I created a version that uses an iframe instead. That way the html that needs to be acted on is not in a frame. It still doesn't work. I don't know why it works in stackoverflow's sandbox and jsfiddle but not on my website. Any help is appreciated.

Frameset version iFrame version

If you need to see the tabstrip code (it's virtually identical to the iFrame version): Tabstrip for frameset version

The script is supposed to hilite the selected tab with a red background. The rollover works fine (yellow background and brown text) but the selected tab color never shows up.

Ερώτηση από Wayne 8 μήνες πριν

Απάντηση από Wayne 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

BUMP: Why does alternate search engine select ("This time, search with...") require extra action?

Original post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1315759 I wanted to bump this as I never received a satisfactory answer for the reason behavior was changed and… (διαβάστε περισσότερα)

Original post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1315759

I wanted to bump this as I never received a satisfactory answer for the reason behavior was changed and it is still something that feels like a UX regression.

Ερώτηση από wheelofiron 8 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to detect browser back and forward button clicks

I need to know when a visitor to my site is clicking the back or forward button. The reason is I have a "tabstrip" that hilites the currently selected tab and the target … (διαβάστε περισσότερα)

I need to know when a visitor to my site is clicking the back or forward button. The reason is I have a "tabstrip" that hilites the currently selected tab and the target document is displayed in an iframe. If I click the back or forward buttons the page is updated with the last or next document in the iframe, but the tabstrip is not updated to reflect the change. Part of this is due to me not knowing how to update the tabstrip, but also because I don't know how to detect the back or forward buttons being clicked.

So I need to know how to detect those button clicks. Also, in researching this, I noticed that there seems to be an idea that you can't distinguish between the forward and back button, only that a button was clicked. That doesn't make sense given that each button has a specific action that is opposite of the other. I need to know the truth about this.

Finally, as much as I use only Firefox myself, I know there will be others who use other browsers. Is there any difference between detecting the back and forward buttons on other browsers compared to Firefox?

One of the pages I need this for is here

Edit 15 March 2022:

I had to fix the link because I had renamed the page when I finished the work on its layout. Also, since I asked this question I have realized another similar and sort-of related issue on a different page: https://wayneca.neocities.org/WebDesi.../TagList.html. The relation is that the back and forward buttons don't correctly reload the page. The difference is that this one is concerning named links.

When you click a link in the table on the left it correctly moves the document in the right table to the point where the matching id anchor is. But when you click the back or forward button the tables do not shift back to where they were on the page as reloaded. The back and forward buttons work fine if the link anchors and id anchors are not in tables.

I have been told about the history functions, but I have found no examples of using it to correct the issue in either of the above cases. Is someone here able to point me to examples of using the history to make a selected link reset back to where it was or reload a page with the last jump point being reset correctly?

Also, why does the named link thing work without tables but not with tables?

Ερώτηση από Wayne 8 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Linux sync and support pages not visible or accessible

Hello on Fixfox Linux ESR 91 and also V96 Canonical, The following pages Time Out accounts.mozilla.org support.mozilla.org Not able to sign into Sync. The page does not… (διαβάστε περισσότερα)

Hello on Fixfox Linux ESR 91 and also V96 Canonical, The following pages Time Out accounts.mozilla.org support.mozilla.org

Not able to sign into Sync. The page does not even load.

/?contex=fx_desktop_v3&entrypoint=fxa_app_menu&action=email&service=sync

Thanks in advance. My second Ubuntu machine also same issue the pages juet Time Out. Not sure what's up any help would be appreciated!!


FYI Firefox is not firewalled and is able to access the web and other domains

Ερώτηση από ajb 8 μήνες πριν

Απάντηση από ajb 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Make Firefox Full window transparent (even the main conetent)

i have found themes and extensions that make the bar transparent but i want the full the whole window transparent meaning i want to see through the firefox window . … (διαβάστε περισσότερα)

i have found themes and extensions that make the bar transparent but i want the full the whole window transparent meaning i want to see through the firefox window .

Ερώτηση από Golam 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

YouTube Studio

Hi, if I try to go on to the YouTube Studio Website the Site is loading but then results in a White screen I already tried other Browser and they are running fine with t… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, if I try to go on to the YouTube Studio Website the Site is loading but then results in a White screen I already tried other Browser and they are running fine with this Website. Some hours ago I had no problem with this Website just since I think its now since 2 or 3 hours since it doesn't work anymore... How can I resolve this problem?

PS: My OS isn't Windows 10 but Windows 11

Ερώτηση από Achampnator 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox clipboard stores images as .webp

This is causing issues with many apps e.g. Messenger. Can't mozilla implement a converter so that when you copy an image it is stored in the clipboard as a .png? Chromium… (διαβάστε περισσότερα)

This is causing issues with many apps e.g. Messenger. Can't mozilla implement a converter so that when you copy an image it is stored in the clipboard as a .png? Chromium works fine

Ερώτηση από knasiotis 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από knasiotis 7 μήνες πριν