Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

To print or copy an attachment, there is no button to click. When I want to close a tab, it always goes to the complete number of tabs open and closes all.

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1 προβολή
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

(1) When I open an attachment of an email and then want to print or copy it, there is no button to click. There is no print icon on the attachment page. (2) There is no arrow or button to click in order to go back from the attachment to the previous page. (3) Also, when I want to close a tab, it always goes to the complete number of tabs open and closes them all. I see that this was the problem of other users, too. The Internet Explorer asks "Close just this tab" or "Close all tabs." Wish you could have something similar.

Ruby A.

(1) When I open an attachment of an email and then want to print or copy it, there is no button to click. There is no print icon on the attachment page. (2) There is no arrow or button to click in order to go back from the attachment to the previous page. (3) Also, when I want to close a tab, it always goes to the complete number of tabs open and closes them all. I see that this was the problem of other users, too. The Internet Explorer asks "Close just this tab" or "Close all tabs." Wish you could have something similar. Ruby A.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options
more options

You led me to a URL which I expected would answer my questions and tell me HOW I can find the buttons, icons, etc. that I need to solve my problems. I am not technically skilled, so I can't understand whatever the link is saying.

Give me a person who can explain these to a regular, ordinary computer-user in simple ordinary terms.

I would appreciate it and I'm sure people like me who have no technical skills using the computer would be appreciative. Speak English.

Ruby A.

more options

You led me to a URL which I expected would answer my questions and tell me HOW I can find the buttons, icons, etc. that I need to solve my problems. I am not technically skilled, so I can't understand whatever the link is saying.

Give me a person who can explain these to a regular, ordinary computer-user in simple ordinary terms.

I would appreciate it and I'm sure people like me who have no technical skills using the computer would be appreciative. Speak English.

Ruby A.

more options

You can check these prefs on the about:config page and change the value of prefs that have the false value to true with a double-click

 • dom.disable_window_open_feature.location
 • dom.disable_window_open_feature.menubar
 • dom.disable_window_open_feature.minimizable
 • dom.disable_window_open_feature.personalbar
 • dom.disable_window_open_feature.resizable
 • dom.disable_window_open_feature.scrollbars
 • dom.disable_window_open_feature.status
 • dom.disable_window_open_feature.titlebar
 • dom.disable_window_open_feature.toolbar

Type about:config in the location (address) bar and press the "Enter" key to open the about:config page, just like you open a website by typing the URL in the location bar.

 • If you see a warning message then you can confirm that you want to access the about:config page.
 • use the Search bar at the top of the about:config page to locate preferences more easily
 • preferences that have been modified and do not have the default value show as bold (user

See also: