Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Game Client windo will not expand by dragging. Its either full screen or approximately half screen with no adjustment possible.

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από JayCollier

more options

Playing WGT's World Golf Tour the game client window will not adjust by the typical click & drag operation. It opens with the window filling half of the screen area and clicking on it to fill the window results in it acting as if it wants to move but is locked in place. It will go to full screen & back to half using top right control but it will not manually adjust.

Playing WGT's World Golf Tour the game client window will not adjust by the typical click & drag operation. It opens with the window filling half of the screen area and clicking on it to fill the window results in it acting as if it wants to move but is locked in place. It will go to full screen & back to half using top right control but it will not manually adjust.

Επιλεγμένη λύση

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

Try to "disable the hardware acceleration" in the Flash Player.

See also:

Flash "Display settings" window:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

Try to "disable the hardware acceleration" in the Flash Player.

See also:

Flash "Display settings" window:

more options

I tried what was suggested disabling both then alternately one then the other. The only thing that happened was the game now will not connect with the servers. I disabled all ad blockers and pop up blockers and still no luck. Sorry but I am going back to Chrome since all is well using it. Firefox worked flawlessly right up to the last update so I suspect the problem is internal in the latest version. Thanks for the suggestions it was worth a try.