Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I stop pop-ups and re-directs completely?

  • 2 απαντήσεις
  • 25 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I got Firefox because it has a strong record of blocking pop-up windows. However, on certain pages, I still get them. Also, when I do web site searches (i.e. Google, Yahoo, etc.) I will click on a search result and get re-directed to an ad page. When I go back and click on the link again, I get the right page. How do I stop these problems from occurring? They are very annoying!

I got Firefox because it has a strong record of blocking pop-up windows. However, on certain pages, I still get them. Also, when I do web site searches (i.e. Google, Yahoo, etc.) I will click on a search result and get re-directed to an ad page. When I go back and click on the link again, I get the right page. How do I stop these problems from occurring? They are very annoying!

Επιλεγμένη λύση

Do a malware check with some malware scanning programs on the Windows computer.
You need to scan with all programs because each program detects different malware.
Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

See also:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

See this for pop up: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Pop-up%20blocker

You might be getting redirected due to malware.

more options

Επιλεγμένη λύση

Do a malware check with some malware scanning programs on the Windows computer.
You need to scan with all programs because each program detects different malware.
Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

See also: