Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Managing Search engines: "Ask" is set as default in my mostly standard instantiation; I set "Google" using Search Engine manager and about 24 hours later it reverts; how do I get my preference to stick?

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
more options

Managing Search engines: "Ask" is set as default top priority search engine in my plain vanilla instantiation of Firefox Desktop;

Each time I start Firefox I set "Google" using Search Engine Manager by removing "Ask" from the list of search engines.

About 24 hours later Firefox resets the initial default list and re-establishes "Ask" as default.

My question for you: how do I get my preference to stick permanently?

Managing Search engines: "Ask" is set as default top priority search engine in my plain vanilla instantiation of Firefox Desktop; Each time I start Firefox I set "Google" using Search Engine Manager by removing "Ask" from the list of search engines. About 24 hours later Firefox resets the initial default list and re-establishes "Ask" as default. My question for you: how do I get my preference to stick permanently?