Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Not changing to new tab anymore?

  • 3 απαντήσεις
  • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Sirty

more options

Hi!

If I open a new tab by 'ctrl+t' or by clicking the '+' icon beside the tabs in the tabbar I do not switch to this new tab anymore but stay within the current one. I would like (and I think it was like this before) to change immediately to the new tab (why else should I open a new blank tab?).

In the options I found 'When I open a link in a new tab, switch to it immediately' which is unchecked an which should stay unchecked in my case as if I click on links in my current tab I don´t want to switch immediately.

Thanks for your help in advance!

Martin

Hi! If I open a new tab by 'ctrl+t' or by clicking the '+' icon beside the tabs in the tabbar I do not switch to this new tab anymore but stay within the current one. I would like (and I think it was like this before) to change immediately to the new tab (why else should I open a new blank tab?). In the options I found 'When I open a link in a new tab, switch to it immediately' which is unchecked an which should stay unchecked in my case as if I click on links in my current tab I don´t want to switch immediately. Thanks for your help in advance! Martin

Επιλεγμένη λύση

Take a look at this: http://groups.google.com/group/mozilla.support.firefox/browse_thread/thread/b1dd4bb18e566f63?pli=1

It ended up being one of my add-ons that caused the problem.

Go to Firefox -> Help -> Restart with Add-ons Disabled

If this fixes the problem then start looking through your add-ons and seeing which one could cause a problem with tabs. Mine ended up being the "FoxTab" add-on. Once I removed it, the tabs started opening like normal for me.

Hope this helps.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Take a look at this: http://groups.google.com/group/mozilla.support.firefox/browse_thread/thread/b1dd4bb18e566f63?pli=1

It ended up being one of my add-ons that caused the problem.

Go to Firefox -> Help -> Restart with Add-ons Disabled

If this fixes the problem then start looking through your add-ons and seeing which one could cause a problem with tabs. Mine ended up being the "FoxTab" add-on. Once I removed it, the tabs started opening like normal for me.

Hope this helps.

more options

That was exactely the cause to my problem. Disabled FoxTab and now it behaves like it should.

Thank you!

more options

My pleasure!