Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Warning: Unresponsive Script ie: Script: chrome://tavgp/content/libs/include,js:572 How do I get rid of this waring permantly / remove it

  • 1 απάντηση
  • 34 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από the-edmeister

more options

A dialog box pops up on the screen while I am in Fire Fox v. 3.6.15 browser. Warning: Unresponsive Script.

A script on this page may be busy, or it may have stopped responding, You can continue to see if the script will complete.

Script: chrome://tavgp/content/libs/include,js:572

This problem started after I uninstalled Google Chrome.

How can I disable or remove this script. Any of web sites I have been on describes this as Fire Fox extension mismatch or problem. This script really slows down the loading process of the Fire Fox browser.

A dialog box pops up on the screen while I am in Fire Fox v. 3.6.15 browser. Warning: Unresponsive Script. A script on this page may be busy, or it may have stopped responding, You can continue to see if the script will complete. Script: chrome://tavgp/content/libs/include,js:572 This problem started after I uninstalled Google Chrome. How can I disable or remove this script. Any of web sites I have been on describes this as Fire Fox extension mismatch or problem. This script really slows down the loading process of the Fire Fox browser.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Probably caused by an AVG extension.

Tools > Addons > Extensions = disable that AVG extension
If you don't have an AVG extension installed, see this - http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+themes - there are at least two other extensions that use the "guts" of an AVG extension in their extension.