Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox allows access to some websites only once after booting computer. Second attempt to enter evokes error message

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

After I boot my computer, I can access any of the sites I usually use, but only once. If I then close the site and attempt to open it again (or to open any of the other affected sites), I get the following message: " Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to phoenixcommons.cohousing.site. PR_END_OF_FILE_ERROR

Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem."

The site shown in the error message above is the one I most ofen use, but other very common sites (e.g. Google.com) exhibit the same problem:

" Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.google.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem."

Yeah, right. I'm supposed to contact Alphabet and inform of the problem?

In contrast, some sites (e.g. The New York Times, The Washington Post) are not affected.

I can paste affected URLs into another browser (I used Brave) and access them with no problems.

After I boot my computer, I can access any of the sites I usually use, but only once. If I then close the site and attempt to open it again (or to open any of the other affected sites), I get the following message: " Secure Connection Failed An error occurred during a connection to phoenixcommons.cohousing.site. PR_END_OF_FILE_ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem." The site shown in the error message above is the one I most ofen use, but other very common sites (e.g. Google.com) exhibit the same problem: " Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.google.com. PR_END_OF_FILE_ERROR Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem." Yeah, right. I'm supposed to contact Alphabet and inform of the problem? In contrast, some sites (e.g. The New York Times, The Washington Post) are not affected. I can paste affected URLs into another browser (I used Brave) and access them with no problems.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.