Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

On macbook air m1 2020 /etc/hosts is ignored by Firefox 123

 • Καμία απάντηση
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 2 προβολές
more options

On my Macbook air (m1 2020 14.3.1 (23D60)) /etc/hosts is ignored by Firefox 123

i've tried multiple offered (old) solutions from stack but non work.

FAILED ATTEMPTS:

 • DNS over https -> off
 • network.trr.excluded-domains ... tried to add the domains in the dns over https exeptions ... didn't work either
 • added the domains to network.trr.excluded-domains
 • cleared cache
 • restart ff
 • migrating all my /etc/hosts config from multiple domains on a single line to separate lines did. Hope this helps someone.
 • network.ttr.mode = 5
 • sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder in the terminal


Background: I run my own server and I cannot access them over the internet if I am on the same network (rounter dissallows this) This is annoying as I cannot develop via my laptop.

/etc/hosts is changed and in the terminal all (ssh etc...) works fine.

What is the proper way of doing this these days?

On my Macbook air (m1 2020 14.3.1 (23D60)) /etc/hosts is ignored by Firefox 123 i've tried multiple offered (old) solutions from stack but non work. FAILED ATTEMPTS: * DNS over https -> off * network.trr.excluded-domains ... tried to add the domains in the dns over https exeptions ... didn't work either * added the domains to network.trr.excluded-domains * cleared cache * restart ff * migrating all my /etc/hosts config from multiple domains on a single line to separate lines did. Hope this helps someone. * network.ttr.mode = 5 * sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder in the terminal Background: I run my own server and I cannot access them over the internet if I am on the same network (rounter dissallows this) This is annoying as I cannot develop via my laptop. /etc/hosts is changed and in the terminal all (ssh etc...) works fine. What is the proper way of doing this these days?

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.