Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

when I login into some WEB site it goes in to an endless loop continues

 • 4 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 1 προβολή
 • Τελευταία απάντηση από zeroknight

more options

When I login into some WEB site it goes in to an endless loop continues? It used to work before you forced the download of version of 0esr, when the old none 0esr worked fine. As a example: I am trying to login to xcelenergy.com site and it keeps flipping back and forth with these two lines ( parts of lines deleted because you might get into my account )in the address bar -

1. - https://my.xcelenergy.com/MyAccount/MyAccount_Proxy?context=us1_tk1...............parts deleted.........................client_id=JnU2RjC15thihnMDrOyzKzvH&mode=login&scope=openid+profile+email+salesforceInfo&gig_skipConsent=true

2. - https://my.xcelenergy.com/MyAcco...........................parts deleted......................._MA_Template

I have included the 2 of screen captures that it flip's through of maybe a another 2 screens (can not tell, it flips through to fast).

 The site I am login into:     my.xcelenergy.com
 Firefox version using now:   115.6.0esr (64-bit) or the 32bit Version, I tried both. Then load an old back version it works fine but then it gets upgrade to the new version again.
 my version of windows:     8.1, with all Firefox ad blockers and other ad blockers turned off or on does not matter. 
   The reason I will not upgrade my software is that I would have to buy a lot of new software upgrades that I use, and can 

not afford at this time on my retirement.

James Spangler 2jspangler@comcast.net

When I login into some WEB site it goes in to an endless loop continues? It used to work before you forced the download of version of 0esr, when the old none 0esr worked fine. As a example: I am trying to login to xcelenergy.com site and it keeps flipping back and forth with these two lines ( parts of lines deleted because you might get into my account )in the address bar - 1. - https://my.xcelenergy.com/MyAccount/MyAccount_Proxy?context=us1_tk1...............parts deleted.........................client_id=JnU2RjC15thihnMDrOyzKzvH&mode=login&scope=openid+profile+email+salesforceInfo&gig_skipConsent=true 2. - https://my.xcelenergy.com/MyAcco...........................parts deleted......................._MA_Template I have included the 2 of screen captures that it flip's through of maybe a another 2 screens (can not tell, it flips through to fast). The site I am login into: my.xcelenergy.com Firefox version using now: 115.6.0esr (64-bit) or the 32bit Version, I tried both. Then load an old back version it works fine but then it gets upgrade to the new version again. my version of windows: 8.1, with all Firefox ad blockers and other ad blockers turned off or on does not matter. The reason I will not upgrade my software is that I would have to buy a lot of new software upgrades that I use, and can not afford at this time on my retirement. James Spangler 2jspangler@comcast.net
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

You can check for issues with Total Cookie Protection.

You can check the Web Console (Tools -> Web Developer) for messages about blocked content and about the presence of mixed or unsafe content.

You can check the Network Monitor to see if content is blocked or otherwise fails to load.

If necessary use "Ctrl+F5" or "Ctrl+Shift+R" (Mac: Command+Shift+R) to reload the page and bypass the cache to generate a fresh log.

Χρήσιμο;

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Χρήσιμο;

more options

No it does not solve the problem, I have tried it several times.

Χρήσιμο;

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.