Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

how to ask user to grant permissions for 'Access your data for all websites' through a prompt during the installation process

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από enacton

more options

Hi,

I recently developed a Firefox browser extension using Manifest V3, it's to show coupons & offers on 1000s of online shopping website.

To function properly, the extension needs to have permission for 'Access your data for all websites' ( <all_urls> permission)

During installation, permission prompt does show up, but it doesn't ask permission for 'Access your data for all websites' but ask for other permission.

I have specified this permission in the permissions key in my manifest file. However, when I try to install the extension, It asks for other permission, but not <all_urls> permission: Screenshot at https://i.imgur.com/UiG5Dve.png

After installation, it start working properly only if user has manually granted permission from extension settings https://i.imgur.com/4QWOLOC.png Most users would not know this and may uninstall the extension if permission is not granted prior.

Please suggest the fix.

Here is how my Manifest V3 permission code look like https://i.imgur.com/JmMM3l2.png

I am using Firefox latest version and I have checked with/without any other extensions or add-ons that may be impacting the installation process.

I would greatly appreciate any help or guidance in resolving this issue. I believe the permission prompt is crucial for my extension to function properly and I would like to get it working as soon as possible.

Thank you for your time and assistance.

Best regards,

Krishna

Hi, I recently developed a Firefox browser extension using Manifest V3, it's to show coupons & offers on 1000s of online shopping website. To function properly, the extension needs to have permission for 'Access your data for all websites' ( <all_urls> permission) During installation, permission prompt does show up, but it doesn't ask permission for 'Access your data for all websites' but ask for other permission. I have specified this permission in the permissions key in my manifest file. However, when I try to install the extension, It asks for other permission, but not <all_urls> permission: Screenshot at https://i.imgur.com/UiG5Dve.png After installation, it start working properly only if user has manually granted permission from extension settings https://i.imgur.com/4QWOLOC.png Most users would not know this and may uninstall the extension if permission is not granted prior. Please suggest the fix. Here is how my Manifest V3 permission code look like https://i.imgur.com/JmMM3l2.png I am using Firefox latest version and I have checked with/without any other extensions or add-ons that may be impacting the installation process. I would greatly appreciate any help or guidance in resolving this issue. I believe the permission prompt is crucial for my extension to function properly and I would like to get it working as soon as possible. Thank you for your time and assistance. Best regards, Krishna

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options
more options

Sure, will do so. Thank you.