Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Belgian eID don't work with FF 98.0.2 !!!

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 115 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philippe.smets

more options

Hello,

From the version 89... we have a non solutioned problem with Firefox... In Belgium, we use a "electronic Identification card" to access differents officials web site. but with Firefox I (We!!!) have a problem... the identification process loop with a message "Please insert the smart card" ??? After I receive the message: "Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to certif.iamfas.belgium.be. A PKCS #11 module returned CKR_GENERAL_ERROR, indicating that an unrecoverable error has occurred.

Error code: SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR"

I restart, I reinstall FF, I reinstall the eID software... no way!!! But it's work fine with Chrome, Edge,... Why not with Firefox 98.0.2 ?!? It's very important to find a solution for the belgian users, without this support, the users go to Chrome, Edge,... Have a nice day, Philippe

Hello, From the version 89... we have a non solutioned problem with Firefox... In Belgium, we use a "electronic Identification card" to access differents officials web site. but with Firefox I (We!!!) have a problem... the identification process loop with a message "Please insert the smart card" ??? After I receive the message: "Secure Connection Failed An error occurred during a connection to certif.iamfas.belgium.be. A PKCS #11 module returned CKR_GENERAL_ERROR, indicating that an unrecoverable error has occurred. Error code: SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR" I restart, I reinstall FF, I reinstall the eID software... no way!!! But it's work fine with Chrome, Edge,... Why not with Firefox 98.0.2 ?!? It's very important to find a solution for the belgian users, without this support, the users go to Chrome, Edge,... Have a nice day, Philippe

Επιλεγμένη λύση

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

I found this bug report about an issue on Linux and Mac OS that got fixed for Firefox 98.0.2, but it shouldn't affect Windows.

  • 1759162 - PKCS#11 loading on Linux through the browser.pkcs11 API is broken since Bug 1745352 landed

If it worked in 98.0.1 then this might be a regression caused by this bug fix.

more options

Επιλεγμένη λύση

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.

more options

Hello cor-el,

Great!!! Thank you very much for your answer "make a new profile"... I make a new profile, reinstall the eID software, the eID add-on... I try it and it's work! :-) So I need to transfert from my old profile the files, one by one to find the corrupted! A good job for monday ;-)

I hope this help others users! Have a nice day, Philippe