Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Dark pages

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 11 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

When I changed my add-on theme today, all website pages are now dark. I want them white. I deleted and reinstalled FF but that did not help. Any fix for this?

When I changed my add-on theme today, all website pages are now dark. I want them white. I deleted and reinstalled FF but that did not help. Any fix for this?

Επιλεγμένη λύση

You can change this pref on the about:config page from 3 to 2 to revert to the Firefox 94 behavior.

 • layout.css.prefers-color-scheme.content-override
  Dark (0), light (1), system (2) or browser (3)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

See also this pref:

 • ui.systemUsesDarkTheme [0:light; 1:dark; 2:no-preference]
 • 1736218 - Add some sort of UI to select content dark theme preference
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Type about:addons<enter> in the address box to open the Add-ons Manager. Hot key; <Control> (Mac=<Command>) <Shift> A)

On the left side of the page, select Appearance or Themes. Then select Default or System theme — auto. Now restart Firefox.

more options

Pages are still dark when I enable the theme I had earlier today.

more options

Επιλεγμένη λύση

You can change this pref on the about:config page from 3 to 2 to revert to the Firefox 94 behavior.

 • layout.css.prefers-color-scheme.content-override
  Dark (0), light (1), system (2) or browser (3)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

See also this pref:

 • ui.systemUsesDarkTheme [0:light; 1:dark; 2:no-preference]
 • 1736218 - Add some sort of UI to select content dark theme preference
more options

Chosen solution works. Dark pages (blank) still load prior to web page loading in light. Some drop down boxes are still black but guess I'll just have to live with that.

more options

jivey said

Chosen solution works. Dark pages (blank) still load prior to web page loading in light. Some drop down boxes are still black but guess I'll just have to live with that.

Yes, if your toolbar theme has light-colored text on the background/inactive tabs, it's normal for right-click context menus and toolbar drop-down panels to have light text on a black background. If it becomes too annoying you could consider changing your theme.