Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

screenshot missing since WIN 10 20H2 update yesterday

  • 5 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 191 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

screenshot option is missing since WIN 10 20H2 update yesterday

Tried toggling true/false screenshot settings in about:config with close & reopen firefox inbetween

screenshot option is missing since WIN 10 20H2 update yesterday Tried toggling true/false screenshot settings in about:config with close & reopen firefox inbetween

Επιλεγμένη λύση

crmjhn said

screenshot option is missing since WIN 10 20H2 update yesterday Tried toggling true/false screenshot settings in about:config with close & reopen firefox inbetween

Thank you for checking that it is enabled.

Sorry for the non-obvious change, but in Firefox 88, Firefox Screenshot stopped being a "Page Action" that you could access from the ••• menu in the address bar. It now has an optional toolbar button ("Browser Action") in addition to right-click context menu integration and the keyboard shortcut (Ctrl+Shift+S).

More info on where to find that toolbar button in the Customize tab:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

hello crm,

as you have windows 10, then you have a fully functional and enhanced screen capturing feature.

so if had existed in FF previously, then I think it was duplicating what windows already provides.

see attached pic.

if you features are set up correctly, you will have an icon of a pen near the clock.

this applications lets you capture screen shots.

you also have an additional windows feature/app called "snipping tool"

more options

Επιλεγμένη λύση

crmjhn said

screenshot option is missing since WIN 10 20H2 update yesterday Tried toggling true/false screenshot settings in about:config with close & reopen firefox inbetween

Thank you for checking that it is enabled.

Sorry for the non-obvious change, but in Firefox 88, Firefox Screenshot stopped being a "Page Action" that you could access from the ••• menu in the address bar. It now has an optional toolbar button ("Browser Action") in addition to right-click context menu integration and the keyboard shortcut (Ctrl+Shift+S).

More info on where to find that toolbar button in the Customize tab:

more options

Thank you jscher - found it in right click - so relieved the feature is still available

more options

i have this problem too but i cant find the screenshot option in the toolbar as shown here ): pls hlp i need my screenshotties