Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

can't import bookmarks HTML file

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από polarbearasleep

more options

Hi. I've been following the instructions to try and import my bookmark folders from my old laptop to the Firefox toolbar on my new laptop, but the process isn't working. I press Library->Bookmarks->Show All Bookmarks->Import Bookmarks From HTML->highlight Bookmarks.html on desktop->Open, and nothing happens. Would someone be able to tell me what I'm missing?

Επιλεγμένη λύση

Hi, the Import function may add a new "Imported Bookmarks" folder to the bottom of the Bookmarks menu instead of returning bookmarks to their original locations. Could you double-check on that?

If your bookmarks are in a folder, if you click that folder in the left pane of the Library window, you can select them on the right (Ctrl+A to select all) and drag them over to the correct folder in the left pane and drop them there.

If there's nothing there, two other thoughts:

(1) If you open the bookmarks.html file in a tab, does it look like an old-school web page with links for your bookmarks?

(2) Has Firefox mentioned any problems with history/bookmarks? If you can't bookmark anything new, either, could you let us know what you get when you run the "Verify Integrity" function. That's here:

Open Firefox's Troubleshooting Information page using any of these methods:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Near the bottom, there is a section titled Places Database -- that's the file which stores history and bookmarks. Click the button labeled Verify Integrity. There may be a 10-15 second delay before results appear.

If all is well, the report that appears below the button should start with:

> Task: checkIntegrity
+ The places.sqlite database is sane
+ The favicons.sqlite database is sane

Does yours say that, or something else? You can select and copy the report, and then paste it into a reply for review and comment.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, the Import function may add a new "Imported Bookmarks" folder to the bottom of the Bookmarks menu instead of returning bookmarks to their original locations. Could you double-check on that?

If your bookmarks are in a folder, if you click that folder in the left pane of the Library window, you can select them on the right (Ctrl+A to select all) and drag them over to the correct folder in the left pane and drop them there.

If there's nothing there, two other thoughts:

(1) If you open the bookmarks.html file in a tab, does it look like an old-school web page with links for your bookmarks?

(2) Has Firefox mentioned any problems with history/bookmarks? If you can't bookmark anything new, either, could you let us know what you get when you run the "Verify Integrity" function. That's here:

Open Firefox's Troubleshooting Information page using any of these methods:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Near the bottom, there is a section titled Places Database -- that's the file which stores history and bookmarks. Click the button labeled Verify Integrity. There may be a 10-15 second delay before results appear.

If all is well, the report that appears below the button should start with:

> Task: checkIntegrity
+ The places.sqlite database is sane
+ The favicons.sqlite database is sane

Does yours say that, or something else? You can select and copy the report, and then paste it into a reply for review and comment.

Χρήσιμο;

more options

Hi, thank you.

"Hi, the Import function may add a new "Imported Bookmarks" folder to the bottom of the Bookmarks menu instead of returning bookmarks to their original locations. Could you double-check on that?"

It seems to have been something similar to this. It added to the Bookmarks menu a Bookmarks Toolbar folder containing all the folders from my original bookmarks. I can populate my new toolbar with these folders by dragging them over individually. Thank you very much for your detailed help.

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.