Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Are some questions deleted?

About a week ago I posted a question that has to do with cookies being deleted when I close Firefox. There was no link to any website in it. The question is not there. Do… (διαβάστε περισσότερα)

About a week ago I posted a question that has to do with cookies being deleted when I close Firefox. There was no link to any website in it. The question is not there. Do moderators "hold" or delete questions for any reason? Thanks.

Ερώτηση από Sue 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Sue 3 ημέρες πριν

Firefox 83 broke fonts on youtube (when hardware acceleration is enabled)

After updating to FF 83.0 something has changed in font rendering. Another update breaks something for me and another silence in changelog. When hardware acceleration is … (διαβάστε περισσότερα)

After updating to FF 83.0 something has changed in font rendering. Another update breaks something for me and another silence in changelog.

When hardware acceleration is enabled in firefox settings I observe that fonts which are overlayed on youtube videos have ugly chromatic aberration effect around them and they are much thinner than they should be. When I disable hardware acceleration they are fine - they look the same as on different browsers, for example Brave.

Is there any way to fix font rendering without need to disable hardware acceleration?

example images with description in attachment

Ερώτηση από Piterk 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Piterk 6 ημέρες πριν