Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Media control bug

  • 12 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 66 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Firefox 81, media control function has a bug. All the sites that I use work with it normally. Except VK. Controlling functions like pause, prev or next are working ok. But system media pad always shows title and cover only of the very first track has been played.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Did this help?

While you are in safe mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

Thanks for your advice, but it doesn't work. None of the suggested solutions were helpful. Neither clearing the cache and cookies, nor booting in safe mode, nor disabling hardware acceleration. Problem still exists.

more options

1ector said

All the sites that I use work with it normally. Except VK.

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

more options

https://vk.com/audio - but VK requires a registered account for listening to music as i know.

more options

https://vk.com/audio - but VK requires a registered account for listening to music as i know.

more options

vk.com - but VK requires a registered account for listening to music as i know.

more options

FredMcD said

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

vk.com - link to VK

more options

I don't understand what I am doing wrong, but my replies do not appear here. Maybe it's because of premoderation or something else. I mean Vkontakte (VK_dot_com) - it's the biggest social network in Russia and CIS.

more options

Hi

When you post a reply that contains external links then this reply needs to be examined and approved by a moderator as an anti-spam measure, so it can take some time before this reply appears.

more options

1ector said

vk.com - link to VK

I go to https://apps.apple.com/app/id564177498 The page does not load.

more options

I'm talking only about site (vk dot com) and its functioning as a web page in Firefox Desktop 81, not about application in App Store or somewhere else.

more options

There do seem to be some bugs.

I logged in to Pandora and it started playing a station I've listened to before. Global controls worked correctly. I clicked over to an album, watched an ad, and then started playing the first track of that album.

The global controls still seemed to be linked to the original stream. I'm not sure why.

The help article (Control audio or video playback with your keyboard) is a little bit confusing:

Currently we only support controlling media playing from audio and video, so it cannot control media from web-audio, web-speech and Flash plugin.

Hopefully someone can dig into this issue of stream changes a bit more and figure out what's going on.